Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 28.11.2022

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa. Pitkällä asialistalla oli mm. vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelman lähettäminen edelleen 13.12. kokoontuvan kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja hyväksyttäväksi. Toimintakate vuodelle 2023 on 1 793 890e, vuosikate 221 490e, poistot ja arvonalentumiset 218 280e ja tilikauden tulos 3210e. Kirkollisveroprosentin on jo aiemmin päätetty pysyvän nykyisellään (1,75%), mihin nyt käsitelty suunnitelma perustuu. Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2023 näyttää 1210e ylijäämää.

Toimintasuunnitelma nojaa vahvasti seurakunnan strategiaan, missä kärkenä ovat seuraavat viisi asiaa:

1. Pidämme ovia auki säännöllisesti

2. Lisäämme yhteistyöllisyyttä kutsumalla yhteiseen pöytään

3. Tuemme kotien kristillistä kasvatusta

4. Mahdollistamme yhteistoiminnan ihmisten ja yhteisöjen välillä

5. Kunnioitamme luomakuntaa huomioimalla vastuumme viljelijöinä ja varjelijoina.

 

Kirkkoneuvosto hyväksyi täydennetyn kiinteistöstrategian edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Strategia on voimassa vuosina 2024-2033.

Kirkkoneuvoston hyväksyi edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi vuokrasopimuksen Sarjankylä-Erkkilä kyläyhdistys ry:n kanssa koskien Hiitolan ulkoilualuetta. Vuokrasopimus on voimassa kymmenen vuoden ajan.

Edelleen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että ns. Vanhana Vinnurvana tunnettu hirsirakennus leirikeskuksen alueelta pyritään myymään pois. Tavoitteena on saada rakennus myytyä siten, että ostaja vastaa kaikista purkutoimista ja rakennuspaikan siistimisestä. Vanha Vinnurva toimii lähinnä varastotilana ja leirien hartaustilana. Rakennuksen ylläpito vaatisi paljon korjaustoimenpiteitä.

Talouspäällikkö Anita Piiponniemi on anonut jo myönnetyn virkavapaan jatkoksi hoitovapaata ja vuosilomia siten, että hän palaa töihin elokuun 2023 alussa. Vs. talouspäällikkö Annikki Klemola on antanut suostumuksensa hoitaa ko. ajanjakson ajan viransijaisuutta, minkä katsotaan olevan edellytys sille, että vuodelle 2023 suunnitellut hankkeet (mm. muistolehto, Uuden hautausmaan käytävien salaojitus) voidaan toteuttaa suunnitellusti.

Vs. talouspäällikkö nimettiin seurakunnan edustajaksi Vanhustenkotiyhdistyksen johtokuntaan ja Työpajasäätiön hallintoneuvokseen heinäkuun 2023 loppuun saakka.

Kirkkoneuvosto myönsi edellisessä kokouksessaan diakoniatyöntekijä Marjut Parkkilalle virkavapautta ajalle 2.1.-11.11.2023 ja päätti hakea ko. ajanjaksolle viransijaista. Hakijoita oli yhteensä kolme, joista kaksi kutsuttiin haastatteluun. Näistä toinen ilmoitti ennen haastattelua, ettei ole käytettävissä. Näin ollen kirkkoneuvosto valitsi diakoniatyöntekijän virkavapauden sijaiseksi Milla Seppälän.

Kirkkoneuvosto sai tiedoksi kiinteistötarkastuksen (3.10.2022) tulokset ja päätti ryhtyä tarvittiin toimenpiteisiin. Näitä ovat mm. Uuden hautausmaan kappeliin asennettavat ilmalämpöpumput ja jätekatosten hankkimiset Uudelle hautausmaalle ja Maliskylän hautausmaalle.

Kirkkoneuvosto sopi piha- ja ulkoalueiden hoidosta vuonna 2023 Nivalan Isännöinti- ja kiinteistötaito Oy:n kanssa.

Kirkkoneuvosto päätti hakea Sarjankyläntien varresta kaupungin tonttipörssiin luovutetuille tonteille tieliittymän siirtolupaa. Kirkkoneuvosto hyväksyi luottotappioiden kirjaamiset, joissa on mm. maksamattomia rippikoulu-, leiri- sekä päiväkerhomaksuja. Kirkkoneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman vuoden 2023 alkupuoliskolle.

Kirkkoneuvosto valtuutti kirkkoherran allekirjoittamaan palvelusopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa liittyen Ruusa Gawazan nimeämiseen seurakunnan nimikkolähetiksi. Gawaza työskentelee Zimbabwessa ilmastokestävyyden asiantuntijana. Nimikkolähettisopimuksen tarkastelu tuli ajankohtaiseksi nimikkolähettinä toimineen Ilkka Revon siirryttyä Suomen Lähetysseurasta toisiin tehtäviin. Yhteistyö Pia ja Mikko Pyhtilän kanssa jatkuu edelleen.

Kirkkoneuvosto kutsui koolle kirkkovaltuuston 13.12.2022 ja seurakuntavaaleissa valitun uuden kirkkovaltuuston 17.1.2023. Sitä ennen uusi kirkkovaltuusto siunataan tehtäväänsä 8. tammikuuta messussa.

28.11.2022 22.41