Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 28.2.2023

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden kolmanteen kokoukseensa.

Neuvosto totesi toimistosihteeri Päivi Nukarisen irtisanoutumisen työstään eläkkeellesiirtymisen vuoksi 1.9.2023 alkaen. Nukarinen on tehnyt pitkän työuran kirkkoherranvirastossa, sillä hän on palvellut seurakuntalaisia yli 20 vuoden ajan.

Kirkkoneuvosto nimesi edustajansa Vanhustenkotiyhdistys ry:n  yhdistyskokoukseen. Seurakunnan edustajana toimii vuosina 2023-2026 Hilkka Koskenkorva. Hänen henkilökohtaisena varajäsenenä toimii Anneli Kalliokoski.

Seurakunnan päihdeohjelma on päivitetty, ja se siirtyy edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Rahavarojen ja arvopapereiden tarkistajiksi vuosille 2023-2024 valittiin Hilkka Koskenkorva ja Sampo Ylikoski.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuosille 2023-2026 valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, mikä on toiminut seurakunnan tilintarkastajana jo useiden vuosien ajan.

Kirkkoneuvosto hakee asemakaavamuutosta liittyen muistolehtoon. Asia etenee Nivalan kaupungin tekniselle lautakunnalle.

Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen. Tilikauden ylijäämä 232 944, 04 euroa. Tilinpäätös esitetään edelleen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Samassa yhteydessä hyväksyttiin haudanhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2022. Se näyttää ylijäämää 3 929, 41 euroa, ja myös se esitetään edelleen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto kokoontuu 8. toukokuuta asian äärelle.

28.2.2023 19.21