Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 22.5.2023

 

Kirkkoneuvosto käsitteli toukokuisessa kokouksessaan monia asioita. Neuvosto hyväksyi muistolehdon pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n. Asia tuli uudelleen käsiteltäväksi edellisen suunnittelijan vetäydyttyä hankkeesta. Jorma Tepon arkkitehtitoimisto on seurakunnalle tuttu toimija mm. kirkon peruskorjauksen tiimoilta.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Nivalan seurakunnan kappalaisen viran ja avaa sen sijaan seurakuntapastorin viran 1.11.2023 alkaen. Kirkkovaltuusto käsittelee asiat 1.6.2023 kokouksessaan. Perusteluina kappalaisen viran lakkauttamiselle on se, ettei kappalaisen virkoihin ole maaseudulla hakijoita. Koska työn sisältö ja palkkaus ovat Nivalan seurakunnassa sekä kappalaisella että seurakuntapastorilla samankaltaiset, seurakunnassa toivotaan, että tuomiokapituli huomioi hakuprosessissa myös valmistuvat teologian maisterit. Aikataulu riittää siihen, että uusi pappi voisi saada pappisvihkimyksen pyhäinpäivän vihkimyksessä. Kirkkoneuvoston jäsen Hilkka Koskenkorva teki vastaesityksen, minkä mukaan seurakuntapastorin virka tulisi avata osa-aikaisena. Esitys ei saanut kannatusta. Koskenkorva jätti päätöksestä kirjallisena eriävän mielipiteen.

Kirkkoneuvosto päätti myydä poissiirrettäväksi vanhana Vinnurvana tunnetun, nykyisin lähinnä varastona ja harvakseltaan hartaustilana toimineen hirsirakennuksen. Ostajan kanssa on sovittu, että purkaminen ja rakennuspaikan siistiminen tapahtuu vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kirkkoneuvosto päätti myydä testamentin mukana saadun henkilöauton tarjousten perusteella eniten tarjonneelle.

Talousarviomuutoksena kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle em. testamenttiin liittyen tuloutettavaksi 224 507, 23 euroa.

Kirkkoneuvosto hyväksyi loppuvuoden kirkkokolehtikohteet.

Kasvatustyön vastuuryhmän esityksen mukaisesti kirkkoneuvosto päätti vuoden 2024 rippikoululeirien määrästä. Rippikoululaisten ikäluokat kasvavat Nivalassa seuraavien vuosien aikana siten, että leirien määrä noussee. Kirkkoneuvosto päätti, että mikäli oman seurakunnan rippileireille ilmoittautuu 100 tai enemmän nuorta, leirejä järjestetään vuodessa viisi. Mikäli ilmoittautuneiden määrä jää alle sadan, järjestetään vuodessa neljä leiriä.  Näistä yksi järjestetään nuorten hiihtolomaviikolla ja loput kesällä.

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan päivitetyn valmiussuunnitelman.

Kirkkovaltuusto on saanut aloitteen, minkä mukaan Uudella hautausmaalla ja kaikilla sivukylien hautausmailla tulisi olla tuhkien sirottelualue ja muistomerkki. Kirkkoneuvosto päätti antaa aloitteen selvittelyn muistolehdon rakennustoimikunnalle.

Lisätietoja:

Kirkkoherra Sanna Jukkola sanna.jukkola@evl.fi puh. 040 532 55 77

Vs. talouspäällikkö Annikki Klemola annikki.klemola@evl.fi puh. 0400 59 56 89

22.5.2023 20.20