Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 18.9.2023

TIEDOTE KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSESTA 18.9.2023

Kirkkoneuvosto määritteli talousarvion raamit vuodelle 2024. Verotuloissa arvioitiin tulevan pientä nousua edellisvuosiin nähden. Toimintaan suunnattavista määrärahoista ei tehty leikkauksia. Raameissa huomioitiin palkankorotuspaineet sekä kustannusten nousu yleisesti. Uusina asioina laskelmissa näkyy uudistettu henkilöstön koulutussuunnitelman sekä vuokratuloja.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan kirkollisveroprosentti säilyy ennallaan (1,75%).

Kirkkoneuvosto hyväksyi henkilöstön koulutussuunnitelmalle raamit ja uudistetut, selkeät ohjeet.

Kirkkoneuvosto päätti asettaa vuokrattavaksi huoneiston, minkä se on saanut testamenttilahjoituksena. Kirkkoneuvosto määritteli huoneistolle vuokratason, mikä noudattaa paikkakunnan yleistä vuokratasoa.

Kirkkoneuvosto teki hankintapäätöksen sähköntoimittajasta vuosille 2024-2027. Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta, joista edullisimman tarjouksen jätti Helen Oy.

Lisäksi kirkkoneuvosto sai tiedokseen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä. Pastori Marika Huttu on saanut viranhoitomääräyksen Nivalan seurakuntaan 1.11.2023 alkaen toistaiseksi. Tuomiokapituli on käsitellyt ja merkannut tiedokseen seurakunnan päivitetyn valmiussuunnitelman. Kirkkoneuvosto sai tiedokseen myös erilaisia raportteja, mm. hautainhoidon toteutuman kesältä 2023. Eri tavalla hoidossa olevia hautoja oli tänä vuonna oli yhteensä 562.

Lisätietoja:

Kirkkoherra Sanna Jukkola sanna.jukkola@evl.fi puh. 040 532 55 77

Talouspäällikkö Anita Piiponniemi anita.piiponniemi@evl.fi puh. 0400 59 56 89

18.9.2023 20.31