Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokoustiedote 30.10.2023

Kirkkovaltuusto kokoontui päättämään seurakunnan veroprosentista vuodelle 2024. Kirkkoneuvoston esitys on, että kirkollisveroprosentti pysyy ennallaan, eli on jatkossakin 1,75 prosenttia. Kirkkovaltuusto vahvisti esityksen yksimielisesti.

Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi kaksi malliohjesääntöä, joiden päivittäminen on tullut seurakunnissa ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun uusi kirkkolaki tuli voimaan heinäkuun alussa. Kirkkovaltuusto vahvisti hautaustoimen sekä hautainhoitorahaston ohjesäännöt. Seuraavassa kokouksessaan kirkkovaltuusto saa käsiteltäväkseen talous- ja hallintosäännöt, jotka on jo kirkkoneuvostossa hyväksytty.

Kirkkovaltuusto myönsi eron valtuutettu Ari Eteläniemelle paikkakunnalta muuton vuoksi. Hänen tilalleen kirkkovaltuustoon nousee Kristillisten perusarvojen puolesta -listalta Anu Kivioja. Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan Etelänimen tilalle valittiin Erkki Tölli.

Kirkkovaltuusto sai lisäksi tiedokseen talouden lukuja sekä verotulokertymän. Lukujen valossa seurakunnan taloustilanne on vakaa. Kirkkovaltuusto sai myös tietoa tulevista kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaaleista, jotka käydään 13.2.2024.

2.11.2023 08.27