Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 5.10.2021

5.10.2021 20.18

Nivalan seurakunta liittyi lokakuun alusta Oulun aluekeskusrekisteriin. Tämän johdosta kirkkoneuvosto valitsi edustajat aluekeskusrekisterin yhteisjohtokuntaan. Varsinaiseksi jäseneksi valittiin talouspäällikkö Anita Piiponniemi ja varajäseneksi toimistosihteeri Päivi Nukarinen. Yhteisjohtokunta ei ole päättävä elin, vaan taho, missä jaetaan kahdesti vuodessa ajankohtaiset asiat etäyhteyksiä hyödyntäen.

Nivalan kaupunginhallitus on pyytänyt seurakuntaa nimeämään omat ehdokkaansa vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniksi. Kirkkoneuvosto ehdottaa varsinaiseksi jäseneksi Johanna Hietalaa ja varajäseneksi Marjut Parkkilaa.

Kirkkoneuvosto hyväksyi henkilökunnan koulutussuunnitelman vuodelle 2022.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Tili- ja Kiinteistöpalvelu Korpi Oy:n tekemän piha- ja ulkoalueiden hoitoon liittävän tarjouksen koskien kautta 2022.

Kirkkoneuvosto päätti seuraavan kirkkovaltuuston kokousajan ja -paikan. Kokous pidetään Uuden hautausmaan kappelilla 26.10.2021 klo 18 alkaen. Kokous vahvistaa kirkollisveroprosentin vuodelle 2022. Samalla kirkkovaltuutetut voivat tutustua kappelin ympäristössä tehtyihin kunnostustöihin.

Kirkkoneuvosto päätti pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta kokoaikaista virkamääräystä seurakuntapastori Marjo Parttimaalle marras-joulukuun ajalle.

Ennen kokousta kirkkoneuvosto tutustui kirkkoherranviraston työkenttään. Kuluvan vuoden aikana kaikki työntekijäryhmät ovat vuorollaan kertomassa luottamushenkilöille työstään.

Lisätietoja

Kirkkoherra Sanna Jukkola sanna.jukkola@evl.fi  puh. 040 532 55 77

Talouspäällikkö Anita Piiponniemi anita.piiponniemi@evl.fi puh. 0400 59 56 89