Häät

Kaiken hyvän antaja suokoon teille onnea. Elämänne, tienne nyt yhteen ovat liitetyt. (Vihkilaulu 818:1)

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä avioliitolle pyydetään siunausta. Vihittävät jättävät yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon ja seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliittoon vihkimistä edeltää aina avioliiton esteiden tutkiminen. Siinä selvitetään, että aiotun avioliiton solmimiselle ei ole laissa säädettyä estettä. Tutkinta tulee tehdä vähintään seitsemän vuorokautta ennen vihkimistä, ja se on voimassa neljä kuukautta.
 
Avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu siinä aluekeskusrekisterissä tai seurakunnassa, missä kihlakumppanit ovat kirjoilla tai toinen heistä on. Avioliiton esteiden tutkinnan pyynnön voi tehdä käymällä kirkkoherranvirastossa tai hoitaa asian verkossaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Avioliiton esteiden tutkintapyynnön yhteydessä ilmoitetaan molempien tulevat sukunimet sekä sovitaan luetaanko kuulutukset kirkossa ja laitetaanko tieto kirkollisten ilmoitusten yhteydessä lehteen ja seurakunnan verkkosivuille. Pari voi valita, missä kirkossa he haluavat kuulutukset luettavaksi. Jos kuulutukset haetaan verkossa ja pari haluaa kuulutukset lehteen, tulee heidän olla asiasta yhteydessä kirkkoherranvirastoon.

Kirkossa naimisiin

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. 

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että vihittävät ovat evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä ja rippikoulun käyneitä tai toinen on evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja toinen on jonkin muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Jos toinen tai molemmat vihittävistä eivät kuulu ev.lut kirkkoon tai mihinkään muuhun kristilliseen kirkkokuntaan, ei kirkollinen vihkiminen ole mahdollista. Maistraatissa solmittu avioliitto voidaan kuitenkin siunata kirkossa. Avioliiton solmiminen on usein luonteva paikka liittyä seurakunnan jäseneksi.

Vihkipaikaksi kotiseurakunta tarjoaa kirkkoa, kappelia tai seurakuntakotia. Tilat varataan kirkkoherranvirastosta. Vihkiminen on mahdollista toimittaa myös muualla, esimerkiksi kotona. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Todistajina voivat toimia sovittaessa myös seurakunnan työntekijät.

Vihkiminen on maksutonta kaikille huolimatta siitä, minkä seurakunnan jäsenenä hääpari on.

Mikäli pappi tai kanttori tulee jostain toisesta seurakunnasta, siitä pitää ilmoittaa etukäteen kirkkoherranvirastoon. 

Yhteys kirkkoherranvirastoon

Vihkimispaikka, ajankohta, pappi ja kanttori tulee varata hyvissä ajoin kirkkoherranvirastosta. Varauksen voi tehdä esimerkiksi reilun vuodenkin päähän. Mikäli vihkiminen toimitetaan jossakin muussa seurakunnassa, kirkkoherranvirastosta annettavat vihkiraamattu sekä todistus avioliiton esteiden tutkinnasta tulee viedä vihkipapille. Tämä on tärkeää, sillä ilman ko. paperia pappi ei saa vihkiä.

Seurakunnan tiloja voi myös vuokrata juhlapaikaksi. Seurakuntakoti on käytettävissä hääjuhlaa varten. Seurakuntakodin käyttöohjesäännöstä saa lisää tietoa kirkkoherranvirastosta. Myös Vinnurvan leirikeskus on käytettävissä juhlatilana.

Hääpari sopii papin kanssa vihkiharjoituksen ja tapaamisen hyvissä ajoin ennen vihkipäivää. 

Hääparin on syytä olla yhteydessä myös kanttoriin hyvissä ajoin ennen hääpäivää. Kanttorin kanssa neuvotellaan häämusiikista ja ohjelmasta. Häämusiikissa tulee kirkkokäsikirjan ohjeen mukaan ottaa huomioon vihkitoimituksen jumalanpalvelusluonne. Kanttori vastaa vihkitilaisuuden musiikista, josta tulee sopia hänen kanssaan. Avioliittoon liittyvät virret löytyvät virsikirjasta numeroilla 238–241, ja sen liitteestä numeroilla 816–824.

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. (1 Kor. 13:13)

Hääpari astelee kirkon käytävää vihkimisen jälkeen
Kuva: Kirkon kuvapankki

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa