Vinnurvan leirikeskuksen käyttöohjesääntö

Kirkkoneuvosto 25.3.2015.

1 § Leirikeskusta käytetään:

a) seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin

b) seurakunnan pyhiin toimituksiin liittyen ja muiden kristillisessä hengessä järjestettävien tilaisuuksien paikkana

c) muihin tilaisuuksiin, joita järjestävät sellaiset kansalaisjärjestöt, yhdistykset tai muut yhteisöt tai yksityiset henkilöt, joiden toiminta ei ole ristiriidassa seurakunnan toiminnan kanssa.

Poliittisten tilaisuuksien järjestämiseen Vinnurvan leirikeskusta ei ole käytettävä.
Epäselvissä tapauksissa käytön ratkaisee seurakunnan kirkkoneuvosto.

2 § Leirikeskuksen käytöstä vastaa kirkkoneuvosto.

3 § Leirikeskuksen varaaminen tilaisuuksiin tapahtuu kirkkoherranvirastosta, jossa tilaisuuksista pidetään varauskirjaa.

4 § Oman seurakunnan järjestämille leireille vahvistetaan vuosittain leirimaksut.

5 § Muista kuin seurakunnan järjestämistä tilaisuuksista peritään vuokria kirkkoneuvoston hyväksymän hinnaston mukaisesti. Arvonlisäverollinen vuokra peritään aina.

Vuokriin sisältyy liinojen pesu, tilojen siivous ja muut kustannukset. Kirkkoherra ja talouspäällikkö voivat yksittäistapauksissa harkintansa mukaan, vuokraajan kanssa neuvoteltuaan, nostaa tai alentaa vuokraa.

Vuokraaja maksaa tai hankkii kaikki tarjoilussa tarvittavat tarvikkeet.

Emännän palkkana laskutetaan arvonlisäveroineen kirkkoneuvoston hyväksymän hinnaston mukainen tuntipalkka työhön käytetyiltä työtunneilta. Sunnuntaityökorotus lasketaan lauantaista klo 18 alkaen.

Vuokraaja voi tuoda halutessaan tarjoilun puolelle apuhenkilöitä. Tästä on kuitenkin aina sovittava emännän kanssa. Leirikeskuksen emännän tai hänen sijaisensa tulee olla mukana työssä tilaisuuden valmistelussa tai sen aikana.

Seurakunnallisissa tai niihin rinnastettavissa tilaisuuksissa voidaan ottaa tarjoiluun sekä myöskin keittiön puolelle keittiötyöhön tottunutta talkootyövoimaa.

6 § Laskutuksen suorittaa emännän antamien tietojen pohjalta taloustoimisto.

7 § Vahinkojen korvaukset peritään tilaisuuden järjestäneeltä tilojen vuokraajalta. Seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa tahallisesti aiheutettu vahinko on vahingonaiheuttajan korvattava.

8 § Leirikeskuksessa on kaikkien noudatettava hyvää järjestystä ja siisteyttä. Ulkona poltettavat kynttilät lyhtyjen sisällä ovat sallittuja. Muut padat, roihut ja avotulet eivät ole sallittuja.

9 § Leirikeskuksessa järjestettävissä tilaisuuksissa ei saa tarjoilla alkoholipitoisia juomia eikä tilaisuuksissa saa tanssia.