Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliittoon vihkimistä edeltää aina avioliiton esteiden tutkiminen. Siinä selvitetään, että aiotun avioliiton solmimiselle ei ole laissa säädettyä estettä. Tutkinta tulee tehdä vähintään seitsemän vuorokautta ennen vihkimistä, ja se on voimassa neljä kuukautta.
 
Avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu siinä aluekeskusrekisterissä tai seurakunnassa, missä kihlakumppanit ovat kirjoilla tai toinen heistä on. Avioliiton esteiden tutkintapyynnön voi tehdä käymällä Nivalan kirkkoherranvirastossa tai hoitaa asian verkossaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Avioliiton esteiden tutkintapyynnön yhteydessä ilmoitetaan molempien tulevat sukunimet sekä sovitaan luetaanko kuulutukset kirkossa ja laitetaanko tieto kirkollisten ilmoitusten yhteydessä lehteen ja seurakunnan verkkosivuille. Pari voi valita, missä kirkossa he haluavat kuulutukset luettavaksi. Jos kuulutukset haetaan verkossa ja pari haluaa kuulutukset lehteen, tulee heidän olla asiasta yhteydessä kirkkoherranvirastoon.

Lue lisää häiden järjestämisestä.