Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuuston koko määräytyy seurakunnan jäsenmäärän mukaan. Nivalan kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä. Marraskuussa 2022 valittu kirkkovaltuusto työskentelee vuodet 2023-2026.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Kirkkovaltuusto valitsee myös vastuuryhmät, jotka yhdessä työntekijöiden kanssa suunnittelevat seuraavan vuoden toimintaa ja kokoavat edellisen vuoden toimintakertomuksen. Parhaimmillaan luottamushenkilöt myös osallistuvat itse aktiivisesti toimintaan. 

Vaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia ja seurakunnan työntekijöiden kumppaneita. He ovat mukana päättämässä, vaikuttamassa, ideoimassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa kirkkovaltuustossa, kirkkoneuvostossa ja vastuuryhmissä.

Luottamushenkilö:

  • tuo seurakuntalaisten äänen päätöksentekoon
  • varmistaa seurakunnan toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit
  • puolustaa seurakunnan avoimuutta viestinnässä ja päätöksenteossa
  • päättää työntekijävalinnoista
  • antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön
  • luo kirkon julkisuuskuvaa
  • valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat
  • osallistuu oman hiippakunnan piispan valintaan

Johtoryhmä

Seurakunnan operatiivisen johdon eli kirkkoherran ja talouspäällikön tukena hallinnossa toimii johtoryhmä. Johtoryhmä koostuu kyseisistä seurakunnan johtavista viranhaltijoista sekä luottamushenkilöiden puheenjohtajistosta. Viisihenkinen johtoryhmä ei tee päätöksiä, mutta tukee viranhaltijoiden päätösesitysten valmisteluja ja suunnittelua. Johtoryhmä kokoontuu erikseen sovittavan aikataulun mukaan. 

Johtoryhmä 2023-2024 on seuraava:

Sanna Jukkola, kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, puh. 040 532 5577, sanna.jukkola@evl.fi 

Anita Piiponniemi, talouspäällikkö, puh. 0400 59 5689 anita.piiponniemi@evl.fi 

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja: Yrjö Muilu, puh. 044 344 0870

kirkkovaltuuston puheenjohtaja: Irja Erkkilä, puh. 040 758 7123

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja: Tarja Korri, puh. 0400 73 9853

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle. Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous.

Päätöksenteon avoimuus on tärkeää

Nivalan seurakunnassa päätöksenteon avoimutta halutaan edistää mm. siten, että kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokousten esityslistat ovat luettavissa kotisivuilta etukäteen. Myös kokousten pöytäkirjat löytyvät näiltä sivuilta.  Kotisivuilta löytyy myös kokouksista tehty tiedote.

 Kuvassa kirkkovaltuutetut seurakuntakodissa tammikuussa 2023.

Luottamushenkilöt

Kirkkovaltuusto 2023-2026

Aitto-oja Alli

Aitto-oja Sari

Erkkilä Irja

Hannuksela Jouko

Heikkinen Petteri

Jyrkkä Paavo

Kangas Olli

Kivioja Anu

Korri Tarja

Koskenkorva Hilkka

Kumara Jukka

Kumpusalo Hannamari

Mehtälä Tarmo

Muilu Yrjö

Murtoperä Ossi

Pihlajaniemi Kaisa

Raudaskoski Jarmo

Ruuttunen Matti

Saarinen Essi

Tajakka Sari

Tölli Erkki

Vähäsöyrinki Mervi

Ylikoski Sampo
 

Kirkkoneuvosto 2023-2024

(suluissa henkilökohtainen varajäsen)

Puheenjohtaja kirkkoherra Jukkola Sanna

Varapuheenjohtaja Muilu Yrjö (Kangas Olli)

Aitto-oja Alli (Saarinen Essi)

Koskenkorva Hilkka (Kumpusalo Hannamari)

Murtoperä Ossi (Tölli Erkki)

Pihlajaniemi Kaisa (Jyrkkä Paavo)

Ruuttunen Matti (Hannuksela Jouko)

Vähäsöyrinki Mervi (Aitto-oja Sari)

Ylikoski Sampo (Raudaskoski Jarmo)

 

Nuorten vaikuttajaryhmä 2023-2024

Hautakoski Jutta

Hintsala Heljä

Palola Milja

Salonurmi Ella

Tervola Janika

 

Varajäsenet:

Jämsä Jenni

Korri Jenna

 

Diakoniatyön vastuuryhmä 2023-2026

Aitto-oja Alli (kn)

Aitto-oja Sari

Hautalahti Elina

Koskenkorva Hilkka (kn) 

Malila Harri

Päivärinta Marja

 

Varajäsenet: 

Raudaskoski Jarmo

Tajakka Sari

 

Kasvatustyön vastuuryhmä 2023-2026

Hintsala Liisa

Kivioja Anu

Kumara Jukka

Kumpusalo Hannamari

Mehtälä Tarmo

Saarinen Essi

 

Varajäsenet:

Korri Markus

Uusitalo-Ojala Siiri

 

Kirkkoneuvoston edustaja: Ylikoski Sampo

 

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä 2023-2026

Hannuksela Jouko

Jyrkkä Paavo

Pihlajaniemi Kaisa (kn)

Ruuttunen Matti (kn)

Räisänen Hannu

Törmänen Susanna

 

Varajäsenet:

Kangas Olli

Tölli Erkki

 

Lähetystyön vastuuryhmä 2023-2026

Haikola Irma

Heikkinen Petteri

Heinonen Maija

Järviluoma Sisko

Peräaho Esko

Ruotsalainen Marja

 

Varajäsenet:

Häkkilä Esa

Knuuttila Hanna

 

Kirkkoneuvoston edustaja: Koskenkorva Hilkka

 

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkistajat 2023-2026

Hautamäki Lasse

Mehtälä Tarmo

Muilu Yrjö

Päivärinta Jukka

 

Suhteellisten vaalien lautakunta 2023-2026

Tölli Erkki (Mehtälä Tarmo)

Kangas Olli (Kumpusalo Hannamari)

Saarinen Essi (Kumara Jukka)

 

Apteekkari Lyyli Salmisen stipendirahaston, apteekkari Lyyli Salmisen kehitysvammarahaston ja Alopaeus-rahaston hallitus 2023-2026

Hautamäki Lasse (Peltola Riitta)

Karppinen Enna (Gummerus Sari)

Muilu Yrjö (Korkiakoski Kimmo)

Niemimäki Kimmo (Raudaskoski Jarmo)

 

Taidetoimikunta

Jukkola Sanna

Knuuti Sirkka

Latvala-Erkkilä Riitta

Pietikäinen Pirkko

Tervo Helena

Österberg Raimo

 

Tiedotustyöryhmä

Erkkilä Irja

Heinineva Sanna

Jukkola Sanna

Kujala Elisa

Piiponniemi Anita 

 

Unkarin ystävyystoimikunta

Jukkola Sanna

Laakkonen Henna

Nuorala Matti

Rönkkö Seija

Tuunanen Katja