Lähetystyö

Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä, joka sisältyy kaikkiin työmuotoihin.