Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuuston koko määräytyy seurakunnan jäsenmäärän mukaan. Nivalan kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä. Marraskuussa 2022 valittu kirkkovaltuusto työskentelee vuodet 2023-2026.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Kirkkovaltuusto valitsee myös vastuuryhmät, jotka yhdessä työntekijöiden kanssa suunnittelevat seuraavan vuoden toimintaa ja kokoavat edellisen vuoden toimintakertomuksen. Parhaimmillaan luottamushenkilöt myös osallistuvat itse aktiivisesti toimintaan. 

Vaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia ja seurakunnan työntekijöiden kumppaneita. He ovat mukana päättämässä, vaikuttamassa, ideoimassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa kirkkovaltuustossa, kirkkoneuvostossa ja vastuuryhmissä.

Luottamushenkilö:

  • tuo seurakuntalaisten äänen päätöksentekoon
  • varmistaa seurakunnan toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit
  • puolustaa seurakunnan avoimuutta viestinnässä ja päätöksenteossa
  • päättää työntekijävalinnoista
  • antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön
  • luo kirkon julkisuuskuvaa
  • valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat
  • osallistuu oman hiippakunnan piispan valintaan

Johtoryhmä

Seurakunnan operatiivisen johdon eli kirkkoherran ja talouspäällikön tukena hallinnossa toimii johtoryhmä. Johtoryhmä koostuu kyseisistä seurakunnan johtavista viranhaltijoista sekä luottamushenkilöiden puheenjohtajistosta. Viisihenkinen johtoryhmä ei tee päätöksiä, mutta tukee viranhaltijoiden päätösesitysten valmisteluja ja suunnittelua. Johtoryhmä kokoontuu erikseen sovittavan aikataulun mukaan. 

Johtoryhmä 2023-2024 on seuraava:

Sanna Jukkola, kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, puh. 040 - 532 55 77 sanna.jukkola@evl.fi 

Anita Piiponniemi, talouspäällikkö, puh. 0400 - 59 56 89 anita.piiponniemi@evl.fi (sijaisena annikki.klemola@evl.fi 31.7.2023 asti)

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja: Yrjö Muilu, puh. 044 - 344 08 70

kirkkovaltuuston puheenjohtaja: Irja Erkkilä, puh. 040 - 758 71 23

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja: Tarja Korri, puh. 040 - 0739853

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle. Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous.

 

Päätöksenteon avoimuus on tärkeää

Nivalan seurakunnassa päätöksenteon avoimutta halutaan edistää mm. siten, että kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokousten esityslistat ovat luettavissa kotisivuilta etukäteen. Myös kokousten pöytäkirjat löytyvät näiltä sivuilta.  Kotisivuilta löytyy myös kokouksista tehty tiedote.

Kuvassa kirkkovaltuutetut seurakuntakodissa tammikuussa 2023.

Luottamushenkilöt

Uusi kirkkovaltuusto siunataan tehtäväänsä Nivalan Pyhän sydämen kirkossa 8.1.2023. Kirkkovaltuusto kokoontuu ti 17.1.2023 ensimmäiseen kokoukseensa, missä se valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja vastuuryhmiin.

Kirkkovaltuusto 2023-2026

Aitto-Oja Alli
Aitto-Oja Sari
Erkkilä Irja
Eteläniemi Ari
Hannuksela Jouko
Heikkinen Petteri
Jyrkkä Paavo
Kangas Olli
Korri Tarja
Koskenkorva Hilkka
Kumara Jukka
Kumpusalo Hannamari
Mehtälä Tarmo
Muilu Yrjö
Murtoperä Ossi
Pihlajaniemi Kaisa
Raudaskoski Jarmo
Ruuttunen Matti
Saarinen Essi
Tajakka Sari
Tölli Erkki
Vähäsöyrinki Mervi
Ylikoski Sampo

 

Kirkkoneuvosto 2023-2024
(sulussa henkilökohtainen varajäsen)

Puheenjohtaja kirkkoherra Jukkola Sanna

Varapuheenjohtaja Muilu Yrjö (Kangas Olli)

Aitto-oja Alli (Saarinen Essi)

Koskenkorva Hilkka (Kumpusalo Hannamari)

Murtoperä Ossi (Tölli Erkki)

Pihlajaniemi Kaisa (Jyrkkä Paavo)

Ruuttunen Matti (Hannuksela Jouko)

Vähäsöyrinki Mervi (Aitto-oja Sari)

Ylikoski Sampo (Raudaskoski Jarmo)

 

Diakoniatyön vastuuryhmä 2023-2026

Aitto-oja Alli

Aitto-oja Sari

Hautalahti Elina

Koskenkorva Hilkka 

Malila Harri

Päivärinta Marja

Varajäsenet: 

Raudaskoski Jarmo

Tajakka Sari

 

Kasvatustyön vastuuryhmä 2023-2026

(Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa vastuuryhmään)

Hintsala Liisa

Kivioja Anu

Kumara Jukka

Kumpusalo Hannamari

Mehtälä Tarmo

Saarinen Essi

Varajäsenet:

Korri Markus

Uusitalo-Ojala Siiri

 

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä 2023-2026

Hannuksela Jouko

Jyrkkä Paavo

Pihlajaniemi Kaisa

Ruuttunen Matti

Räisänen Hannu

Törmänen Susanna

Varajäsenet:

Kangas Olli

Tölli ErkkiLähetystyön vastuuryhmä 2023-2026

(Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa vastuuryhmään)

Haikola Irma

Heikkinen Petteri

Heinonen Maija

Järviluoma Sisko

Peräaho Esko

Ruotsalainen Marja

Varajäsenet:

Häkkilä Esa

Knuuttila Hanna

 

Kiinteän ja irtamienn omaisuuden tarkistajat 2023-2026

Hautamäki Lasse, Mehtälä Tarmo, Muilu Yrjö ja Päivärinta Jukka

 

Suhteellisten vaalien lautakunta 2023-2026

Eteläniemi Ari-Matti (Mehtälä Tarmo)

Kangas Olli (Kumpusalo Hannamari)

Saarinen Essi (Kumara Jukka)

 

Apteekkari Lyyli Salmisen stipendirahaston, apteekkari Lyyli Salmisen kehitysvammarahaston ja Alopaeus-rahaston hallitus 2023-2026

Hautamäli Lasse (Peltola Riitta)

Karppinen Enna (Gummerus Sari)

Muilu Yrjö (Korkiakoski Kimmo)

Niemimäki Kimmo (Raudaskoski Jarmo)

Taidetoimikunta

Österberg Raimo
Knuuti Sirkka
Tervo Helena
Pietikäinen Pirkko
Latvala-Erkkilä Riitta
Jukkola Sanna

Tiedotustyöryhmä

Erkkilä Irja

Heinineva Sanna

Jukkola Sanna

Kujala Elisa

Piiponniemi Anita (Klemola Annikki)

Unkarin ystävyystoimikunta

Nuorala Matti
Laakkonen Henna
Rönkkö Seija
Tuunanen Katja
Jukkola Sanna