Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuuston koko määräytyy seurakunnan jäsenmäärän mukaan. Nivalan kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä. Nykyisen kirkkovaltuuston kausi jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Kirkkovaltuusto valitsee myös johtokunnat, jotka yhdessä työntekijöiden kanssa suunnittelevat seuraavan vuoden toimintaa ja kokoavat edellisen vuoden toimintakertomuksen. Parhaimmillaan luottamushenkilöt myös osallistuvat itse aktiivisesti toimintaan. Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita.

Vaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia ja seurakunnan työntekijöiden kumppaneita. He ovat mukana päättämässä, vaikuttamassa, ideoimassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa kirkkovaltuustossa, kirkkoneuvostossa ja johtokunnissa.

Luottamushenkilö:

  • tuo seurakuntalaisten äänen päätöksentekoon
  • varmistaa seurakunnan toiminnalle riittävät ja oikein suunnatut resurssit
  • puolustaa seurakunnan avoimuutta viestinnässä ja päätöksenteossa
  • päättää työntekijävalinnoista
  • antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön
  • luo kirkon julkisuuskuvaa
  • valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat
  • osallistuu oman hiippakunnan piispan valintaan

Johtoryhmä

Seurakunnan operatiivisen johdon eli kirkkoherran ja talouspäällikön tukena hallinnossa toimii johtoryhmä. Johtoryhmä koostuu kyseisistä seurakunnan johtavista viranhaltijoista sekä luottamushenkilöiden puheenjohtajistosta. Viisihenkinen johtoryhmä ei tee päätöksiä, mutta tukee viranhaltijoiden päätösesitysten valmisteluja ja suunnittelua. Johtoryhmä kokoontuu erikseen sovittavan aikataulun mukaan. 

Johtoryhmä 2021-2022 on seuraava:

Sanna Jukkola, kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, puh. 040 - 532 55 77 sanna.jukkola@evl.fi 

Anita Piiponniemi, talouspäällikkö, puh. 0400 - 59 56 89 anita.piiponniemi@evl.fi (sijaisena annikki.klemola@evl.fi 28.3.2022 asti)

Ritva Nuorala, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, nuorala.ritva@kotinet.com 

Yrjö Muilu, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, puh. 044 - 344 08 70, yrmuilu@gmail.com 

Anneli Kalliokoski, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, puh. 050 - 59 64 230, kalliokoski.anneli@gmail.com 

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle. Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous.

 

Päätöksenteon avoimuus on tärkeää

Nivalan seurakunnassa päätöksenteon avoimutta halutaan edistää mm. siten, että kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokousten esityslistat ovat luettavissa kotisivuilta etukäteen. Myös kokousten pöytäkirjat löytyvät näiltä sivuilta. 

Kuvassa kirkkovaltuutettuja Vinnurvan leirikeskuksessa marraskuussa 2020. Mukana kuvassa on sekä eläkkeelle siirtynyt että nykyinen talouspäällikkö.

Luottamushenkilöt

Kirkkovaltuusto 2019–2022

Aitto-oja Alli
Aitto-oja Sari
Hosionaho Mika
Jyrkkä Paavo
Kalliokoski Anneli (vpj.)
Kiviniemi Eila
Knuuttila Hanna
Korri Tarja
Koskenkorva Hilkka
Kukkola Jukka 
Löytynoja Elsa
Muilu Yrjö (pj.)
Murtoperä Ossi
Nuorala Ritva
Ohtamaa Hannes
Ohtamaa Tuomo
Pihlajamaa Kaisa
Toivoniemi Keijo
Tölli Paula
Uusitalo-Ojala Siiri
Vierimaa Jari
Vuolteenaho Jarmo
Ylikoski Sampo

Kirkkoneuvosto 2021–2022
(sulussa henkilökohtainen varajäsen)

Puheenjohtaja kirkkoherra Jukkola Sanna
Varapuheenjohtaja Nuorala Ritva (Löytynoja Elsa)
Aitto-oja Alli  (Vierimaa Jari)
Kiviniemi Eila (Pihlajaniemi Jarmo)
Koskenkorva Hilkka (Pihlajaniemi Kaisa)
Ohtamaa Hannes (Korri Tarja)
Tölli Paula (Aitto-oja Sari)
Vuolteenaho Jarmo (Toivoniemi Keijo)
Ylikoski Sampo (Ohtamaa Tuomo)

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta 2019–2022

Suihkonen Soile (puheenjohtaja)
Alasaari Kaisa
Jyrkkä Paavo
Pihlajaniemi Kaisa
Räisänen Hannu
Uusitalo Marjo

Varajäsenet:
Järviluoma Veli
Päivärinta Annukka

Kirkkoneuvoston edustaja: Nuorala Ritva

Diakoniatyön johtokunta 2019–2022

Löytynoja Elsa (puheenjohtaja)
Aitto-oja Alli
Lassila Hanna
Toivoniemi Keijo
Sikala Marja-Leena
Puumala Aulikki

Varajäsenet:
Hautalahti Elina
Korri Tarja

Kirkkoneuvoston edustaja: Aitto-oja Alli

Lähetystyön johtokunta 2019–2022

Peräaho Esko (puheenjohtaja)
Häkkilä Silpa
Järviluoma Sisko
Kaikkonen Irma
Silvola Heli
Teppo Reino

Varajäsenet:
Huumonen Raija
Häkkilä Esa

Kirkkoneuvoston edustaja: Koskenkorva Hilkka

Kasvatustyön johtokunta 2019–2022

Sakko Essi (puheenjohtaja)
Hintsala Liisa
Kokko Hanne
Murtoperä Ossi
Uusitalo-Ojala Siiri
Viio Sari

Varajäsenet:
Savolainen Hanna-Suoma
Sikala Mika

Kirkkoneuvoston edustaja: Ylikoski Sampo

Perhe- ja aikuistyön johtokunta 2019–2022

Kiviniemi Eila (puheenjohtaja)
Hosionaho Mika
Isoaho Heli
Kesseli Marja
Knuuttila Hanna
Pihlajaniemi Kaisa

Varajäsenet:
Myllykoski Joona
Riihijärvi Jenny

Kirkkoneuvoston edustaja: Kiviniemi Eila

Taidetoimikunta

Österberg Raimo
Knuuti Sirkka
Tervo Helena
Pietikäinen Pirkko
Latvala-Erkkilä Riitta
Jukkola Sanna

Tiedotustyöryhmä

Jukkola Sanna
Muilu Yrjö
Kujala Elisa
Piiponniemi Anita
Heinineva Sanna

Suhteellisten vaalien lautakunta 2019–2022

Kiviniemi Eila
Ohtamaa Tuomo
Toivoniemi Keijo

Varajäsenet:
Hosionaho Mika
Kaikkonen Aimo
Löytynoja Elsa

Unkarin ystävyystoimikunta

Nuorala Matti
Laakkonen Henna
Rönkkö Seija
Tuunanen Katja
Jukkola Sanna