NIVALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2026

 

PERUSTEHTÄVÄ:

NIVALAN SEURAKUNNAN PERUSTEHTÄVÄ ON ROHKAISTA KAIKKIA IHMISIÄ LUOTTAMAAN JUMALAAN JA VÄLITTÄMÄÄN TOISISTA.

 

ARVOT:

TEHTÄVÄÄMME OHJAAVAT KIRKON ARVOT: USKO, TOIVO JA RAKKAUS.

 

VISIO:

KUTSUMME ROHKEASTI KAIKKIA IHMISIÄ MUKAAMME JA KOHTAAMME HEITÄ ARVOSTAVASTI ELÄMÄN ERI TILANTEISSA.

 

STRATEGISET TAVOITTEEMME:

PIDÄMME OVIA AUKI SÄÄNNÖLLISESTI

Avaamme kirkon ja kappeleiden ovia hiljentymistä varten, tarjoamme turvallisen tilan kaiken ikäisille.

 

LISÄÄMME YHTEISÖLLISYYTTÄ KUTSUMALLA YHTEISEEN PÖYTÄÄN

Kokeilemme aamupalan tarjoamista ennen jumalanpalvelusta, jatkamme ruokailua Hopeaiänkerhon yhteydessä.

 

TUEMME KOTIEN KRISTILLISTÄ KASVATUSTA

Etsimme uusia konkreettisia keinoja kulkea perheiden rinnalla, vaalimme arjen hengellisyyttä lasten, nuorten ja aikuisten elämässä.

 

MAHDOLLISTAMME YHTEISTOIMINNAN IHMISTEN JA YHTEISÖJEN VÄLILLÄ

Kannustamme osallistumaan toimintaan omilla vahvuuksilla, edistämme vuorovaikutusta yhteistyötahojen kanssa. Menemme rohkeasti sinne, missä tapahtuu.

 

KUNNIOITAMME LUOMAKUNTAA HUOMIOIMALLA VASTUUMME VILJELIJÖINÄ JA VARJELIJOINA

Sitoudumme noudattamaan ympäristödiplomiamme.

 

 

 

Ota yhteyttä