Strategia

Nivalan seurakunnan strategia 2020. Uusi strategia on työn alla, ja kun se on vahvistettu, se päivitetään näille sivuille.

Tavoite

Nivalan seurakunta on jäsentensä muodostama ihmisten ja perheiden elämässä monipuolisesti vaikuttava yhteisö.

Seurakunnan perustehtävä

Seurakunnan tehtävänä on välittää evankeliumiin perustuvaa toivoa ihmisten ja perheiden elämään.

Toiminta-ajatus

Luotetaan Jumalaan ja välitetään toisista.

Seurakunnan arvot / Toiminnan perustana on

Pyhän kunnioitus

- kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa

- tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ainoalaatuisuuden

- näemme Jumalan kuvan ihmisessä ja ihmisen syntisyyden

- tunnistamme pyhyyden kaipauksen muissa uskonnoissa

Vastuullisuus

- huolehdimme lähimmäisistämme

- varjelemme luomakuntaa

- käytämme kaikkia voimavaroja vastuullisesti

- tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa

Oikeudenmukaisuus

- taistelemme oikeudenmukaisuuden puolesta

- puolustamme heikkojen ja syrjäytyneiden oikeuksia

- ratkaisemme asiat tasapuolisesti ja kaiken tarkastelun kestävästi

Totuudellisuus

- puhumme rohkeasti Jumalasta

- uskomme ja elämme niin kuin opetamme

- pidämme kirkon toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä

Painopistealueet

- jumalapalveluselämä ja

- kirkolliset toimitukset: sananjulistus ja sakramentit

- musiikki: paikkakunnan musiikkielämän rikastuttaminen: virret, kuorot, urut, gospelmusiikki

- diakoniatyö: eritavoin avuntarpeessa olevien etsiminen ja auttaminen

- perhekeskeinen ja perheitä tukeva kasvatustyö ja perhe- ja aikuistyö: vanhemmuuden tukeminen ja kristillisen kasvatuksen tukeminen

- kansainvälisyyskasvatus: lähetystyö, kansainvälinen diakonia, ystävyysseurakuntatyö

Pyritään yhteistyössä toisten seurakuntien kanssa kehittämään tiedotustyötä (ja kansainvälistä työtä). Kirkkoherranviraston, taloustoimiston, kiinteistötoimen, hautaustoimen sekä keittiötoimen tehtäviä kehitetään kirkon yhteisen rakennemuutoksen antamien mahdollisuuksien mukaisesti.

Toimenpiteet

Tiimit / johtokunnat / toimikunnat laativat vuosittain 3 vuodeksi toiminta- ja taloussuunnitelman ottaen huomioon seurakunnan tavoitteen, perustehtävän, toiminta-ajatuksen, seurakunnan arvot, painopistealueet sekä kirkkoneuvoston antamat taloudelliset raamit.

 

Ota yhteyttä