Hautajaiset

Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. (Psalmi 23:2)

Läheisestä luopumisen hetki on raskas. Jeesuksen sanoman kautta meillä on kuitenkin toivo jälleennäkemisestä. Voimme siis jättää oman ja kuolleen läheisenkin elämän suurempiin käsiin. Surun keskellä tärkeää on läheisten tuki. Myös seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnitteluun ja toteutukseen kuin muunkinlaisen tuen tarpeeseen.

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Yhteisestä ajasta kiitollisena voidaan saattaa läheinen viimeiselle matkalle. Poisnukkunutta läheistä voi hyvästellä tutuin virsin ja raamatunkohdin. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun.

Hautausjärjestelyt

Kirkkoherranvirastossa hoidetaan

  • hautaustilaisuuden varaus 
  • siunaavan papin ja kanttorin varaus
  • hautapaikan varaus
  • seurakunnan tilojen varaus muistotilaisuutta varten.

Seurakunnalla on viisi hautausmaata. Hautaan siunaaminen voidaan toimittaa kappeleissa, kirkossa tai myös haudalla.

Omaiset voivat esittää toivomuksensa siunaavasta papista. Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan tietyin edellytyksin, omaisten keskusteltua ensin siunaavan papin kanssa.

Papin kanssa keskustellaan ennen hautajaisia mm. vainajan elämästä ja sovitaan hautajaisiin liittyvistä yksityiskohdista. Papin kanssa voi keskustella myös surusta ja kuolemasta. Kanttorin kanssa sovitaan hautajaisten musiikista.

Hautajaisten jälkeen

Hautajaisten jälkeen seuraavana sunnuntaina kirkossa pidettävässä jumalanpalveluksessa muistetaan poisnukkuneita yhteisessä esirukouksessa ja sytyttämällä kynttilä. 

Hautojen hoito

Omaiset vastaavat haudan hoidosta, hautakivestä tai -muistomerkistä, kynttiläjätteiden ja kukkalaitteiden siivoamisesta. He voivat huolehtia siitä itse tai antaa sen seurakunnan tehtäväksi. Hautaamiseen liittyvät maksut. Lisätietoa hautojen hoidosta saat taloustoimistosta ja hautainhoitohinnastosta.

Pyhäinpäivä

Marraskuussa vietetään pyhäinpäivää, ja silloin muistellaan poisnukkuneita. Omaiset vievät edesmenneiden läheistensä haudoille kynttilöitä, seppeleitä ja kukkia. Nivalan kirkossa luetaan pyhäinpäivänä vuoden aikana poisnukkuneiden nimet, ja heille sytytetään muistokynttilä. Omaiset ovat tervetulleita mukaan jumalanpalvelukseen. 

Paljon kynttilöitä palamassa hautamuistomerkin ympärillä.
Muualle haudattujen muistomerkki Nivalassa.

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa

Tue lapsen surua olemalla läsnä. Salli lapsen surra ja ole avoin. 

Lapsi ja kuolema

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin