Seurakuntakodin käyttöohjesääntö

Kirkkoneuvosto 23.5.2015

1 § Seurakuntakotia käytetään:

a.    seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin

b.    seurakunnan pyhiin toimituksiin liittyvien ja muiden kristillisessä hengessä järjestettävien perhejuhlien paikkana

c.    muihin tilaisuuksiin, joita järjestävät sellaiset kansalaisjärjestöt, joiden toiminta ei ole ristiriidassa seurakunnan kanssa.

Poliittisten tilaisuuksien järjestämiseen seurakuntakotia ei ole käytettävä.
Epäselvissä tapauksissa käytön ratkaisee kirkkoneuvosto.

2 § Seurakuntakodin käytöstä vastaa kirkkoneuvosto.

3 § Seurakuntakodin varaaminen tilaisuuksiin tapahtuu kirkkoherranvirastosta, jossa tilaisuuksista pidetään varauskirjaa. Mikäli tilaisuuksien järjestäminen edellyttää pöytien siirtämistä, on tilaisuuksien järjestäjä velvollinen auttamaan tässä työssä seurakunnan seurakuntamestaria sekä ennen tilaisuutta että myös sen jälkeen. Tätä velvoitetta on pidettävä seurakuntakodin vuokraamisen ehtona. Pöytien siirtämisestä on vuokraajan sovittava siivoojien puh. 040-708 1788,  0400-740 926  tai seurakuntamestareiden, puh.040-521 4438,  0400-380 906 kanssa.

4 § Muista kuin seurakunnan järjestämistä tilaisuuksista peritään tilavuokria kirkkoneuvoston hyväksymän hinnaston mukaisesti.

6.6.2001 alkaen seurakunta ei peri vuokraa niiden veteraanien hautajaisista, joilla on rintamatunnus (KN päätös 5.6.2001).

Arvonlisäverollinen vuokra peritään aina. Kirkkoherra ja talouspäällikkö voivat yksittäisissä tapauksissa harkintansa mukaan, vuokraajan kanssa neuvoteltuaan, nostaa tai alentaa vuokraa. Vuokraan sisältyy liinojen pesu, tilojen siivous ja muut kustannukset.

Emännän palkkana laskutetaan arvonlisäveroineen kirkkoneuvoston hyväksymän hinnaston mukainen tuntipalkka työhön käytetyiltä työtunneilta. Sunnuntaityökorotus lasketaan lauantaista klo 18.00 alkaen.Vuokraaja maksaa tai hankkii tarjoilussa tarvittavat tarvikkeet. Vuokraaja voi tuoda halutessaan tarjoilun puolelle apuhenkilöitä.Tästä on kuitenkin aina sovittava emännän kanssa. Seurakuntakodin emännän tai hänen sijaisensa tulee olla mukana työssä tilaisuuden valmistelussa tai sen aikana.

5 § Seurakunnallisessa tai niihin rinnastettavissa tilaisuuksissa voidaan ottaa tarjoiluun sekä myöskin keittiön puolelle keittiötyöhön tottunutta talkootyövoimaa.

6 § Säännöllisesti kokoontuvien, muiden kuin seurakunnan ylläpitämien ryhmien osalta vuokrista päättää erikseen kirkkoneuvosto. 

7 § Laskutuksen suorittaa emännän antamien tietojen pohjalta taloustoimisto.

8 § Tilaisuuden aikana sattuneet vahingot peritään vuokraajalta.

9 § Seurakuntakodissa on kaikkien noudatettava hyvää järjestystä ja siisteyttä. Ulkona poltettavat kynttilät lyhtyjen sisällä ovat sallittuja. Muut padat, roihut ja avotulet eivät ole sallittuja. 

10 § Seurakuntakodissa järjestettävissä tilaisuuksissa ei saa tarjoilla alkoholipitoisia juomia, eikä tilaisuuksissa saa tanssia. Koskee myös piha-aluetta. 

HÄÄTILAISUUKSISSA HUOMIOITAVAKSI!
Riisien pirskottelu hääparin päälle kirkon ja seurakuntakodin sisätiloissa, portailla ja piha-alueilla on ehdottomasti kielletty, koska riisit polkeutuessaan ja kastuessaan puuroutuvat ja aiheuttavat vaikeita puhdistusongelmia.