Rippikoulumerkinnät

Voit aloittaa merkintöjen keräämisen rippikoulun aloituspäivän jälkeen. Rippikoulumerkintöjä saat kirkossa järjestettävistä jumalanpalveluksista tai konserteista sekä nuorisotilassa järjestettävästä Yökahvilasta. Työntekijä kirjaa listaan ylös käyntisi, kun ilmoitat läsnäolostasi hänelle. Huolehdithan siis osaltasi tästä.

Seuraavassa on tarkemmat ohjeet:

  • Aloituspäivän ja kolmen oman ryhmän yhteisen tapaamisen lisäksi merkintöjä tulee kerätä 1 jumalanpalveluksesta, 1 musiikkitilaisuudesta ja 2 nuorten tapahtumasta/tilaisuudesta (esimerkiksi Yökahvila)

  • Jumalanpalveluksia on aina pyhäpäivisin ja ne alkavat pääasiassa klo 10 (alkamisajankohta on hyvä varmistaa etusivun tapahtumakalenterista)

  • Ensijaisena vaihtoehtona musiikkitilaisuuksissa on Kauneimmat Joululaulut -tilaisuus

  • Seurakuntakodin nuorisotilassa on perjantaisin klo 19-22 Yökahvila, josta saa merkinnän olemalla paikalla alusta hartauden loppuun (hartaus päättyy noin klo 21)

  • Näet keräämäsi rippikoulumerkinnät linkistä, joka lähetetään rippikoulunuorelle sekä huoltajalle viestillä. Taulukkoa päivitetään ajan tasalle kerran-pari kuukaudessa.

  • Merkinnät tulee olla kerättynä seuraavasti:

    • Leiririppikoulujen osalta vähintään puolet merkinnöistä 2. tapaamiseen mennessä, kaikki 3. tapaamiseen mennessä.

    • Järjestörippikoulun käyvien osalta vähintään yksi merkintä 1. tapaamiseen mennessä, loput 2. tapaamiseen mennessä.