Tietoturva

Nivalan seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita. Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevista tietosuojaselosteista saa kirkkoherralta.

Nivalan seurakunta ostaa tietosuojapalvelun Oulun seurakuntayhtymältä. Tietosuojavastaavan tavoitat sähköpostilla tietosuojavastaava.oulu@evl.fi.