Lapsivaikutusten arviointi - LAVA

Nivalan seurakunnassa on tehty päätös lapsivaikutusten arvioinnista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päätöksenteon valmisteluvaiheessa pysähdytään pohtimaan, millaisia vaikutuksia päätöksellä on lapsiin ja nuoriin. Tarvittaessa kirkkoneuvosto voi pyytää lausuntoa kasvatuksen vastuuryhmältä ja/tai nuorten vaikuttajaryhmältä.