Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 22.3.2022

22.3.2022 21.15

 

Nivalan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa. Kokous järjestettiin Nitekin tiloissa, missä Nivalan Teollisuuskylän toimitusjohtaja Harri Poranen esitteli ennen kokousta teollisuuskylän toimintaa kirkkoneuvostolle.

Kokous käsitteli seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2021. Seurakunnalle kertyi verotuloja ja valtionrahoitusta yhteensä 2 224 392, 08 euroa. Summasta kirkollisveron osuus oli 2 016 468, 08 euroa ja valtionrahoituksen osuus 207 924,00 euroa. Seurakunnan veroprosentti oli kertomusvuonna 1,75 %. Tilinpäätös vuodelta 2021 on ylijäämäinen 169 468,48 euroa. Tilinpäätös jätetään seuraavaksi tilintarkastajien tarkistettavaksi.

Haastavasta pandemia-ajasta ja monista sen tuomista haasteista huolimatta seurakunta on voinut toteuttaa perustehtäväänsä. Toimintaa järjestettiin kulloinkin voimassa olevat rajoitukset huomioiden. Vuosikertomuksesta nousee esille mm. kirkon uudelleen käyttöönotto piispa Jukka Keskitalon toimesta toukokuussa 2021 sekä uuden strategian hyväksyminen ja käyttöönotto.

Marraskuussa 2022 käydään seurakuntavaalit, mitä varten kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se määrittelee vaalien äänestysalueet, valitsee vaalilautakunnan varsinaiset ja varajäsenet sekä nimeää vaalilautakunnan jäsenistä sille puheenjohtajan. Kirkkovaltuuston tulee määritellä myös julkaisutapa, millä seurakuntavaalien kuulutukset, ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan. Kirkkovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 26. huhtikuuta. Kirkkoneuvosto nimesi vaalilautakunnan sihteeriksi taloussihteeri Irja Visurin.

Kirkkoneuvosto päivitti konsertteihin liittyviä tilavuokria. Edelleenkin kirkosta peritään 300e tilavuokra niissä tapauksissa, missä tilaisuuden tulot menevät kokonaisuudessaan ulkopuoliselle järjestäjälle. Mikäli kyseessä on esiintyjä, joka ei tee konserttiesiintymisiä päätyönään, tilavuokraa ei peritä. Tässä tapauksessa ohjelmatulosta sovitaan 25% osuus seurakunnan määrittelemään kohteeseen. Kohde voi olla esim. Yhteisvastuukeräys. Päätöksellä pyritään elävöittämään kirkon konserttitarjontaa ja rohkaisemaan paikkakunnan lahjakkaita muusikoita käyttämään lahjojaan yhteiseksi hyväksi.

Kirkkoneuvosto hyväksyi nuorten vaikuttajaryhmän perustamisen seurakuntaan. Toiminta alkaa vuoden 2023 alusta. Tavoitteensa on lisätä nuorten edustusta seurakunnan päätöksenteossa. Kirkkoneuvosto päätti esittää edelleen kirkkovaltuustolle perhe- ja aikuistyön työmuodon päättyvän nykyisessä mallissaan. Hyvät työmuodot sijoitetaan jäljelle jääviin työmuotoihin, jotka ovat diakonia, kasvatus, lähetys sekä jumalanpalvelus- ja musiikkityö. Uusi kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2023 ensimmäisessä kokouksessaan työaloille neljä vastuuryhmää, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat työtä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Kirkkoneuvosto päätti vastata piispa Jukka Keskitalon esittämään pyyntöön siitä, että hiippakunnan seurakunnat tukevat mahdollisuuksiensa mukaan hyökkäyssodan kohteeksi joutuneita ukrainalaisia. Seurakunta on jo järjestänyt kaksi lipaskeräystä ja kantanut yhden ylimääräisen kolehdin. Valmisteilla on myös kirkkokonsertteja eri tahojen kanssa. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti myöntää 4000 euron avustuksen ukrainalaisten hyväksi. Apu ohjataan perille Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Kirkkoneuvosto sai tiedokseen suunnitelman papiston sijaisjärjestelyistä. Rovasti Matti Nuoralalle pyydetään viranhoitomääräys touko-syyskuun väliseksi ajaksi. Asia etenee huhtikuun aikana kirkkoneuvoston kautta edelleen tuomiokapituliin.


Lisätietoja

Kirkkoherra Sanna Jukkola sanna.jukkola@evl.fi  puh. 040 532 55 77

Talouspäällikkö Anita Piiponniemi anita.piiponniemi@evl.fi   puh. 0400 59 56 89