Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 5.4.2022

Nivalan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden kolmanteen kokoukseensa.

Seurakunnalle kertyi verotuloja ja valtionrahoitusta yhteensä 2 224 392, 08 euroa. Summasta kirkollisveron osuus oli 2 016 468, 08 euroa ja valtionrahoituksen osuus 207 924,00 euroa. Seurakunnan veroprosentti oli kertomusvuonna 1,75 %. Tilinpäätös vuodelta 2021 on ylijäämäinen 169 468,48 euroa. Rahavarat lisääntyivät 224 241,35 euroa. Ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. Tilinpäätös sisältää hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2021. Toimintatuotot olivat 35 568, 72 euroa ja toimintakulut 35 569,79 euroa.

Tilintarkastaja on suorittanut Nivalan seurakunnan tilintarkastuksen 22.2.2022 ja 31.3.2022 ja antanut tilintarkastuskertomuksen. Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen vuodelta 2021 edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi. Kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.4.2022.

Kirkkoneuvosto myönsi Henna Laakkoselle 300 euron avustuksen Suomen Lähetysseuran järjestämään Lähde liikkeelle -koulutukseen. Koulutuksen myötä Laakkosen on mahdollista osallistua vapaaehtoistyöhön Suomen Lähetysseuran kautta.

Kirkkoneuvosto nimesi lähetystyön johtokunnan esityksen mukaisesti Sisko Järviluoman ja Sanna Jukkolan edustamaan Nivalan seurakuntaa Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa. Vuosikokous järjestetään Oulussa toukokuussa pidettävien Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien yhteydessä.

Kirkkoneuvosto pyytää rovasti Matti Nuoralalle viranhoitomääräystä vs. kappalaisen tehtävään touko-syyskuun väliseksi ajaksi. Asia etenee seuraavaksi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin istuntoon, mikä pidetään 19.4.2022.

Koivuahontien peruskorjauksen yhteydessä on pohdittu pienemmän parkkialueen päällystämistä. Kirkkoneuvosto esittää edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi talousarvion muutosta. Lisäinvestointeihin varattiin parkkialueen päällystämiseen 30 000 euroa.

5.4.2022 19.06