Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokoustiedote 26.4.2022

 

Kirkkovaltuuston kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2021 tilinpäätös. Seurakunnalle kertyi verotuloja ja valtionrahoitusta yhteensä 2 224 392, 08 euroa. Summasta kirkollisveron osuus oli 2 016 468, 08 euroa ja valtionrahoituksen osuus 207 924,00 euroa. Seurakunnan veroprosentti oli kertomusvuonna 1,75 %. Tilinpäätös vuodelta 2021 on ylijäämäinen 169 468,48 euroa. Rahavarat lisääntyivät 224 241,35 euroa. Ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. Tilinpäätös sisältää hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2021. Toimintatuotot olivat 35 568, 72 euroa ja toimintakulut 35 569,79 euroa. Kirkkovaltuusto myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Vuosikertomuksessa käy ilmi, että monenlaisista haasteista huolimatta seurakunta pystyi toteuttamaan perustehtäväänsä kulloinkin voimassa olevia koronarajoituksia noudattaen. Vuoden 2021 merkittävin tapahtuma oli kirkon siunaaminen käyttöön remontin valmistuttua. Samassa juhlassa otettiin käyttöön kirkon lisänimi Pyhän sydämen kirkko. Uusi strategia vahvistettiin ja otettiin heti käyttöön.

Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarviomuutoksen liittyen Koivuahontien peruskorjauksen yhteydessä tehtävään kappelin pienemmän parkkipaikan asfaltointiin. Kyseessä on 30 000 euron muutos talousarvioon. Investointi ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi asioita edelleen lähetettäväksi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Näitä ovat mm. luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen sekä sähköinen kokousmenettely uutena osana kirkkoneuvoston ohjesääntöä.

Partion toiminta on virinnyt vuosien hiljaiselon jälkeen Nivalassa uudelleen. Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksestä Nivalan seurakunnan ja Nivalan Partio ry:n välisen maanvuokrasopimuksen 30 vuoden määräajaksi. Myös tämä vuokrasopimus vahvistetaan tuomiokapitulissa. Partiomaja sijaitsee Vinnurvan leirikeskuksen läheisyydessä.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa järjestetään seurakuntavaalit 20.11.2022. Kirkkovaltuusto päätti, että Nivalassa on vain yksi äänestysalue. Kirkkovaltuusto asetti vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet: puheenjohtaja Kyösti Järviluoma (pj), Timo Rönkkö, Heikki Hurskainen, Ritva Saviluoto, Mirja Jaakola, Pekka Tölli ja Kaija Tölli. Varajäseniksi valittiin Kyösti Kangas, Eila Kiviniemi, Elsa Löytynoja, Eino Mehtälä, Reijo Saviluoto, Seppo Eskola ja Anna-Liisa Uusitalo. Lisäksi vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra Sanna Jukkola virkansa puolesta.

Vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan kirkkovaltuuston päätöksellä Nivala-lehdessä, keskiviikkoisessa Kalajaskassa ja seurakunnan kotisivuilla.

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi johtosääntöjen päivityksiä. Tavoitteena on yksinkertaistaa hallintoa niiltä osin, kuin se on mahdollista. Johtokunnat muutetaan vastuuryhmiksi, ja jokaiseen vastuuryhmään nimetään myös jäsen nuorten vaikuttajaryhmästä. Näin lisätään nuorten vaikutusmahdollisuuksia kotiseurakunnan päätöksenteossa ja toiminnassa. Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen siitä, että perhe- ja aikuistyö omana työala lakkaa vuoden 2022 lopussa. Uudet johtosäännöt astuvat voimaan vuoden 2023 alussa, kun uudet kirkkovaltuutetut aloittavat nelivuotiskautensa.

Lisätietoja

Kirkkoherra Sanna Jukkola sanna.jukkola@evl.fi  puh. 040 532 55 77

Talouspäällikkö Anita Piiponniemi anita.piiponniemi@evl.fi puh. 0400 59 56 89
 

26.4.2022 20.17