Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 4.10.2022

Kirkkoneuvosto käsitteli muistolehtohanketta. Viime vuoden syyskuussa nimetty työryhmä (Ulla-Maija Välikangas, Ritva Nuorala, Anne Haikara, Heidi Ojala, Hannes Ohtamaa, kirkkoherra ja talouspäällikkö) on kokoontunut viidesti, ja valmistellut asiaa yhteistyössä Absentuksen arkkitehti Peter Westerlundin kanssa. Alustava kustannusarvio muistolehdolle on noin 300 000 euroa ja sen paikka tulisi olemaan kirkon edessä olevalla nurmialueella. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tekee päätöksen muistolehdon toteuttamisesta ensi vuoden aikana. Muistolehdon yhteyteen suunnitellaan myös lastensa menettäneiden/ tyhjän sylin muistopaikka. Tänä vuonna tuhkauurnien määrä on ollut noin 20, mutta tuhkausten arvioidaan lisääntyvät koko ajan.

Kirkkovaltuusto kokoontuu 18.10. kuulemaan Westerlundin hahmottelemia suunnitelmia ja päättämään hankkeen jatkosta. Samassa kokouksessa kirkkovaltuustolle esitetään, että se vahvistaa kirkollisveroprosentin vuodelle 2023. Kirkkovaltuuston kokouksen asialistalla on myös kirkkoneuvoston esitys liittyä Nivalan kaupungin tonttipörssiin Sarjankyläntien varressa olevilla tonteilla.

Kirkon takuutarkastuksessa todettiin kirkon lämpötilan olevan liian korkea (+20 C), ja se lasketaan suunnittelulämpötilan mukaiseen +18 asteeseen. Lämpötilan laskusta tulee myös tarpeellista energian säästöä.

Kirkkoneuvosto myönsi diakoniatyöntekijä Marjut Parkkilalle virkavapautta ajalle 2.1.-11.11.2023 ja päätti hakea ko. ajanjaksolle viransijaista.

Kirkkoneuvosto sai tiedoksi raportin hautainhoitorahastosta. Kuluneena kesänsä merkattavia hautoja oli yhteensä 545. Hautojen hoidosta vastaa Siljanmaan puutarha.

Kirkkoneuvosto sai tiedokseen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset viranhoitomääräyksistä siten, että vs. kappalaisen virkaa hoitaa 30.11.2022 asti Matti Nuorala ja sen jälkeen 1.12.2022 – 31.3.2023 välisenä aikana Anitta Kuusinen.

Lisätietoja

Kirkkoherra Sanna Jukkola sanna.jukkola@evl.fi  puh. 040 532 55 77

vs. talouspäällikkö Annikki Klemola annikki.klemola@evl.fi  puh. 0400 59 56 89

4.10.2022 19.46