Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokoustiedote 13.12.2022

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa. Kokous oli nykyisen kirkkovaltuuston viimeinen.

Kirkkovaltuusto vahvisti ja hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelman. Toimintakate vuodelle 2023 on 1 793 890e, vuosikate 221 490e, poistot ja arvonalentumiset 218 280e ja tilikauden tulos 3210e. Kirkollisveroprosentin on jo aiemmin päätetty pysyvän nykyisellään (1,75%), mihin nyt käsitelty suunnitelma perustuu. Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2023 näyttää 1210e ylijäämää.

Toimintasuunnitelma nojaa vahvasti seurakunnan strategiaan, missä kärkenä ovat seuraavat viisi asiaa:

  1. Pidämme ovia auki säännöllisesti
  2. Lisäämme yhteisöllisyyttä kutsumalla yhteiseen pöytään
  3. Tuemme kotien kristillistä kasvatusta
  4. Mahdollistamme yhteistoiminnan ihmisten ja yhteisöjen välillä
  5. Kunnioitamme luomakuntaa huomioimalla vastuumme viljelijöinä ja varjelijoina.

Suurina hankkeina vuodelle 2023 on muistolehdon rakentaminen sekä Uuden hautausmaan käytävien salaojitus.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston käsittelemän kiinteistöstrategian, mikä on voimassa vuosina 2024-2033. Kirkkovaltuusto vahvisti vuokrasopimuksen Sarjankylä-Erkkilä kyläyhdistys ry:n kanssa koskien Hiitolan ulkoilualuetta. Vuokrasopimus on voimassa kymmenen vuoden ajan.

Kirkkovaltuusto vahvisti ns. vanhana Vinnurvana tunnetun hirsirakennuksen myynnin.  Rakennus on seurakunnan leirikeskuksessa, ja on viime vuosien aikana toiminut lähinnä varastotilana. Tavoitteena on saada rakennus myytyä siten, että ostaja vastaa kaikista purkutoimista ja rakennuspaikan siistimisestä. Rakennuksen ylläpito leirikuskuksessa vaatisi paljon korjaustoimenpiteitä.

Kokouksen päätteeksi muistettiin luottamustoimet jättävää Ritva Nuoralaa. Hän on toiminut 90-luvulta asti keskeisissä seurakunnan luottamustehtävissä, mm. kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana, kirkkovaltuuston puheenjohtajana ja rakennustoimikunnan puheenjohtajana.

13.12.2022 20.39