Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokoustiedote 17.1.2023

Kirkkovaltuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa tekemään henkilövalintoja. Kirkkovaltuustoa johtaa seuraavat kaksi vuotta Irja Erkkilä. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosille 2023-2024 valittiin Tarja Korri. Kirkkovaltuuston puheenjohtajilla on läsnä- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksissa.

Kirkkoneuvostoon vuosille 2023-2024 valittiin seuraavat henkilöt: Yrjö Muilu (kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, henkilökohtainen varajäsen Olli Kangas), Hilkka Koskenkorva (Hannamari Kumpusalo), Alli Aitto-oja (Essi Saarinen), Kaisa Pihlajaniemi (Paavo Jyrkkä), Matti Ruuttunen (Jouko Hannuksela), Sampo Ylikoski (Jarmo Raudaskoski), Ossi Murtoperä (Erkki Tölli) ja Mervi Vähäsöyrinki (Sari Aitto-oja). Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Sanna Jukkola.

Seurakunnassa on päätetty keventää byrokratiaa siirtymällä johtokunnista vastuuryhmiin. Kirkkovaltuusto valitsi neljään vastuuryhmään seuraavat henkilöt:

Diakoniatyön vastuuryhmä: Alli Aitto-oja, Hilkka Koskenkorva, Harri Malila, Elina Hautalahti, Sari Aitto-oja ja Marja Päivärinta. Varajäsenet: Sari Tajakka ja Jarmo Raudaskoski.

Kasvatustyön vastuuryhmä: Essi Saarinen, Hannamari Kumpusalo, Jukka Kumara, Liisa Hintsala, Tarmo Mehtälä ja Anu Kivioja. Varajäsenet: Siiri Uusitalo-Ojala ja Markus Korri.

Lähetystyön vastuuryhmä: Esko Peräaho, Marja Ruotsalainen, Petteri Heikkinen, Maija Heinonen, Sisko Järviluoma ja Irma Haikola. Varajäsenet: Hanna Knuuttila ja Esa Häkkilä.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä: Matti Ruuttunen, Kaisa Pihlajaniemi, Paavo Jyrkkä, Jouko Hannuksela, Hannu Räisänen ja Susanna Törmänen. Varajäsenet: Olli Kangas ja Erkki Tölli.

Suhteellisen vaalien lautakunnan jäseniksi toimikaudelle 2023-2026 valittiin Ari-Matti Eteläniemi (Tarmo Mehtälä), Olli Kangas (Hannamari Kumpusalo) ja Essi Saarinen (Jukka Kumara).

Apteekkari Lyyli Salmisen stipendirahaston, apteekki Lyyli Salmisen kehitysvammarahaston ja Alopaeus-rahaston hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2023-2026 valittiin Yrjö Muilu (Kimmo Korkiakoski), Lasse Hautamäki (Riitta Peltola), Enna Karppinen (Sari Gummerus) ja Kimmo Niemimäki (Jarmo Raudaskoski).

Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi toimikaudelle 2023-2026 nimettiin kirkkoherra. Mikäli hän on estynyt kokouksista, varajäsenenä toimii hänen sijaisensa.

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkistajiksi toimikaudelle 2023-2026 nimettiin Yrjö Muilu, Lasse Hautamäki, Jukka Päivärinta ja Tarmo Mehtälä.

Kirkkovaltuusto päätti, että kokoukset kutsutaan koolle Nivala-lehdessä olevalla ilmoituksella. Kokouksen asialista julkaistaan seurakunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla. Kirkkovaltuuston sihteeriksi vuosille 2023-2024 valittiin taloussihteeri Irja Visuri.

 

17.1.2023 19.28