Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 30.1.2023

Kirkkoneuvosto kokoontui keskustelemaan muistolehdon pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä muistolehdon sijainnista. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi valitaan Absentus Oy/ Peter Westerlund. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että muistolehto rakennetaan Nivalan Pyhän sydämen kirkon välittömään läheisyyteen viheralueelle, missä tällä hetkellä sijaitsee jo tiensä päähän tullut lasten leikkialue. Kirkkovaltuusto kutsutaan koolle 20. helmikuuta päättämään asiasta.

Kirkkoneuvosto täydensi edustajillaan lähetyksen ja kasvatuksen vastuuryhmiä siten, että edelliseen valittiin edustajaksi Hilkka Koskenkorva ja jälkimmäiseen Sampo Ylikoski. Kirkkoneuvosto nimesi työntekijät Kalajoen rovastikunnan toimikuntiin seuraavasti: kasvatustyön toimikuntaan Sanna Heinineva (varalle Krista Hakkarainen), diakoniatyön toimikuntaan Johanna Hietala (varalla Marjut Parkkila) ja lähetystyön toimikuntaan Sanna Jukkola (varalla Marjo Parttimaa).

30.1.2023 20.10