Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokoustiedote 20.2.2023

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa. Kirkkovaltuusto nimesi nuorten vaikuttajaryhmään vuosille 2023-2024 seuraavat nuoret: Jutta Hautakoski, Heljä Hintsala, Milja Palola, Ella Salonurmi ja Janika Tervola. Varajäseniksi nimettiin Jenni Jämsä ja Jenna Korri. Nuorten vaikuttajaryhmän tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta seurakunnan päätöksenteossa.

Kirkkovaltuusto tutustui vuonna 2021 hyväksyttyyn seurakunnan strategiaan. Se on voimassa vuoteen 2026 asti, eikä valtuusto nähnyt tässä vaiheessa vielä syytä sen päivittämiselle.

Kirkkovaltuusto päätti kirkkoneuvoston yksimielisen esityksen mukaisesti, että muistolehto rakennetaan viheralueelle kirkon välittömään läheisyyteen. Nyt paikalla sijaistee jo tiensä päähän tullut lasten leikkialue. Alue valikoitui muistolehdon paikaksi mm. saavutettavuuden näkökulmasta. Asiaa valmistellut työryhmä ja luottamushenkilöt pitivät tärkeänä sitä, että muistolehto rakennetaan vasta remontoidun Nivalan Pyhän sydämen kirkon läheisyyteen, ”kirkon syliin”. Muistolehdon yhteyteen tulee myös muistomerkki lapsensa menettäneille.

  • Kyseessä on seurakunnalta merkittävä satsaus tuleville sukupolville. Nykyään tuhkauurnia lasketaan haudan lepoon täällä noin parikymmentä vuosittain, mutta on selvää, että tulevaisuudessa tuhkaukset lisääntyvät, vs. talouspäällikkö Annikki Klemola kertoo.
  • Nivalassa on totuttu tekemään hankkeet sillä asenteella, että kun tehdään, niin tehdään kerralla kunnolla ja kauas katsoen. Näin myös tässä hankkeessa, toteaa kirkkoherra Sanna Jukkola.

Hankkeelle on varattu 300 000 euron määräraha kuluvalle vuodelle. Hanke etenee seuraavaksi mm. kaavamuutoksen hakemisella.

Lisätietoja:

Kirkkoherra Sanna Jukkola sanna.jukkola@evl.fi puh. 040 532 55 77

vs. talouspäällikkö Annikki Klemola annikki.klemola@evl.fi puh. 0400 59 56 89

20.2.2023 21.00