Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 17.4.2023

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden viidenteen kokoukseensa.

Kirkkoneuvosto käsitteli talouspäällikkö Anita Piiponniemen anomusta osittaisesta hoitovapaasta ajalle 1.8.-31.12.2023. Kyseisenä aikana Piiponniemi tekee viikossa 24 tuntia viikossa töitä nelipäiväisesti kuusi tuntia päivässä. Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan työsuojelun toimintaohjelman. Asiakirja on jo maaliskuussa käyty läpi yhteistyötoimikunnassa ja työntekijöiden kesken. Työsuojelun toimintaohjelmaan on kirjattu mm. työsuojelun tavoitteet, vastuut ja kehittämiskohteet.

Kirkkoneuvosto on saanut Antti Siltalan kuolinpesän pesänselvittäjältä myynti- ja neuvottelutarjouksen liittyen Antinkulma-nimiseen kiinteistöön. Kiinteistö rajautuu seurakuntakodin piha-alueeseen Kalliontien ja Vapaudentien kulmauksessa. Kirkkoneuvosto hylkäsi myyntitarjouksen.

Kirkkoneuvosto päätti, ettei Peltolan ja Kanttorilan tontteja pyritä juuri nyt aktiivisesti myymään. Tonttien hinta-arvio on noin 150 000 – 160 000 euroa, mitä kirkkoneuvosto pitää tontin sijaintiin ja kokoon nähden alhaisena.

Suunnitteella olevan muistolehdon jo valittu suunnittelija Peter Westerlund on ilmoittanut seurakunnalle irtisanoutuneensa Absentus Oy:n palveluksesta, eikä Absentus Oy kykene ottamaan vastaan jo sovittua suunnittelutyötä. Tämän takia kirkkoneuvosto perui 30.1.2023 tekemänsä päätöksen pää- ja arkkitehtisuunnittelijasta. Rakennustoimikunta on kokoontunut 12.4.2023 ja kutsunut kokoukseensa mukaan arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n edustajat Jorma Tepon ja Tapani Kaukoniemen. Seurakunnalla on pitkä kokemus yhteistyötä kyseisen arkkitehtitoimiston kanssa, viimeisimpänä kirkon peruskorjauksen tiimoilta. Rakennustoimikunta esitti kirkkoneuvostolle, että muistolehdon pää- ja arkkitehtisuunnitelusta  pyydetään tarjous arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:ltä. Esitys hyväksyttiin. Hankkeen uusi aikataulu tähtää siihen, että muistolehto olisi valmiina syksyllä 2024.

Kirkkoneuvosto hyväksyi salaojasuunnitelmatarjouksen koskien Uutta hautausmaata. Tavoitteena on edelleen, että hautausmaan käytävät saataisiin salaojitettua kuluvan kesäkauden aikana.

Kirkkoherranviraston toimistosihteeri Päivi Nukarisen siirtyminen eläkkeelle 1.9.2023 alkaen tarkoittaa työjärjestelyjä kirkkoherranvirastossa siten, että Tiina Pesosen työaikaa nostetaan 19 viikkotunnista täyteen toimistotyöaikaan 36,25 h/ viikko. Toimenpiteiseen liittyy seuranta siten, että vuoden kuluttua tarkastellaan, riittääkö yhden henkilön työpanos tehtävien hoitamiseen, ja saadaanko työ sujumaan myös toimistosihteerin vuosilomien aikana.

Kirkkoneuvosto teki päätöksen Yhteisvastuukeräyksen kulujen vähentämisestä suoraan seurakunnan tulo-osuudesta. Päätös perustuu Kirkkohallituksen yleiskirjeeseen 12/ 2023. Nivalassa on tavoitteena kerätä tänä vuonna euro/ nivalalainen (10 407e). Tässä vaiheessa vuotta on kerätty 6143 euroa.

Kirkkovaltuusto kokoontuu 8.5.2023.

17.4.2023 21.21