Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokoustiedote 8.5.2023

Kirkkovaltuusto kokoontui hyväksymään ja vahvistamaan vuoden 2022 tilinpäätöksen. Kirkkovaltuusto sai tiedokseen edellisen vuoden vuosikertomuksen. Vuosikertomuksesta käy ilmi, että vuoden 2022 alku elettiin vielä koronapandemian aiheuttamien rajoitusten varjossa, mutta vuoden mittaan toiminta palautui monin osin jo ennalleen: esimerkiksi rippileirit voitiin järjestää jo entiseen malliin. Vuosikertomuksessa on mainittu myös Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan. Nivalassakin järjestettiin nopeasti keräyksiä ja tukikonsertteja, ja varoja sota-alueelle ja sen välittömään läheisyyteen toimitettiin Kirkon Ulkomaanavun kautta. Seurakunta osallistui Ukrainasta saapuneiden pakolaisten auttamiseen mm. järjestämällä huonekaluja asuntoihin. Vuonna 2022 juhlittiin valtakunnallisesti diakoniatyötä: syyskuussa tuli kuluneeksi 150 vuotta ensimmäisen diakonissan vihkimisestä virkaansa. Nivalassa diakoniatyötä juhlittiin mm. yhteistapahtumalla torilla sekä valitsemalla vuoden lähimmäinen.

Vuosikertomuksesta käy ilmi myös se, että vuosi 2022 oli vaalivuosi. Seurakuntaan valittiin uusi kirkkovaltuusto, jonka toimikausi on vuodet 2023 - 2026. Äänestysaktiivisuus Nivalassa oli 26,6 %, kun se koko Suomessa oli 12,7 %.

Vuosikertomus osoittaa, että seurakunnassa on onnistuttu jalkauttamaan strategiaa: ollaan menty rohkeasti sinne, missä on tapahtumia, on pidetty ovia auki, on tuettu kotien kristillistä kasvatusta, on kutsuttu yhteiseen pöytään sekä on pidetty esillä luomakunnan varjelun ja viljelyn tärkeyttä. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Irja Erkkilä pyysi välittämään nykyisen valtuuston puolesta kiitokset seurakunnan työntekijöille, vapaaehtoisille ja edellisen kauden päätöksentekijöille vuoden 2022 toiminnasta sekä hyvästä taloudenpidosta.

Seurakunnan vuoden 2022 verotulokertymä ja valtionrahoitus oli yhteensä 2 257 867, 11 euroa. Tilikauden 2022 vuosikatteeksi muodostui 448 914, 13 euroa. Vuosikatteella on katettu suunnitelman mukaiset poistot täysimääräisesti (215 970, 09 euroa). Tilinpäätös vuodelta 2022 näyttää ylijäämää 232 944,04 euroa. Seurakunnan maksuvalmius on 157 päivää, taseen rahat ja pankkisaamiset ovat 768 779,04 euroa. Rahavarat lisääntyivät 286 617, 25 euroa. Lainaa seurakunnalla oli vuoden lopussa 2 091 836, 72 euroa. Tilinpäätös sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, mikä osoittaa ylijäämää 3 929, 41 euroa. Ylijäämät siirretään taseeseen edellisten vuosien yli-/ alijäämätileille. Seurakunnan taloudellinen tilanne on säilynyt vakaana mittavista investoinneista huolimatta. Kirkkovaltuusto vahvisti tilinpäätökset ja myönsi tilivelvolliselle vastuuvapauden.

Kirkkovaltuusto valitsi tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2023-2026 BDO Audiator Oy:n. Sama tilintarkastusyhteisö on toiminut seurakunnan tilintarkastajana jo vuodesta 1999.

Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvomuutoksena 11 286,47 euroa. Asia liittyy Koivuahon yksityistien viime vuotiseen kunnostukseen, mihin Koivuahontien hoitokunta on ottanut lainaa. Laina on päätetty nyt maksaa kokonaisuudessaan pois, ja ko. summa on seurakunnan osuus lainasta. Koivuahontie kulkee Uuden hautausmaan kappelin ja hautausmaan ohi.

Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvomuutoksen seurakunnan saamasta testamentista johtuen. Kyseinen summa on 169 348, 61 euroa.

Talousarvomuutoksena kirkkovaltuusto hyväksyi myös pienen salin ilmalämpöpumpun hankinnan (3680 euroa). Ilmalämpöpumpun tarjoama viilennys mahdollistaa pienen salin entistä paremman käytön kuuminakin kesäpäivinä esimerkiksi muistotilaisuuksissa. Aiemmin seurakunta on hankkinut ilmalämpöpumput samaan tarkoitukseen myös isoon saliin sekä Uuden hautausmaan kappelille.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan päivitetyn päihdeohjelman, mikä liitetään seurakunnan varhaisen välittämisen ohjeistuksiin.

 

8.5.2023 20.31