Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 7.8.2023

 

Kirkkoneuvosto kokoontui haastattelemaan avoinna olleeseen seurakuntapastorin virkaan hakeneita ja antamaan oman lausuntonsa valittavasta piispa Jukka Keskitalolle ja Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille. Tehtävään oli yhteensä 11 ilmoittautunutta, joista johtoryhmä kutsui haastatteluun neljä henkilöä.

Haastattelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti esittää tuomiokapitulille, että se antaisi viranhoitomääräyksen seurakuntapastori Marika Hutulle 1.11.2023 alkaen toistaiseksi. Huttu toimii tällä hetkellä pastorina Kiimingissä. Huttu oli hakijoista ainoa, jolla on jo pappisvihkimys sekä kokemusta seurakuntapapin työstä. Ennen teologian opintoja Huttu on opiskellut yhteisöpedagogiksi, ja toiminut kirkon nuorisotyön tehtävissä.

Kirkkoneuvosto päätti esittää ensimmäiselle varasijalle Enni Helanderia ja toiselle varasijalle Marko Luokkalaa. Molemmat valmistuvat lähiaikoina teologian maistereiksi. Asia etenee seuraavaksi tuomiokapitulin käsittelyyn.

 

8.8.2023 08.48