Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 23.10.2023

Kirkkolain uudistuksen myötä seurakunnissa tehdään loppuvuoden aikana malliohjesääntöjen päivityksiä. Tämäniltaisessa kokouksessaan kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan hallintosäännön ja taloussäännön edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Uuden kirkkolain lähtökohtana on, että jatkossa kaikki toimielimiä ja niiden päätösvaltaa koskevat hallinnolliset määräykset kootaan hallintosääntöön.

Kirkkoneuvosto on julistanut edellisessä kokouksessaan auki nuorisotyönohjaajan viran. Hakuajan päättyessä 13.10.2023 virkaa oli hakenut vain yksi henkilö. Kirkkoneuvosto päätti julistaa viran auki uudelleen siten, että haku päättyy 17.11.2023.

Kirkkoneuvosto merkitsi kiinteistöjen ja irtaimen omaisuuden sekä hautausmaiden tarkastuksen muistion tietoon saatetuksi ja päätti, että työryhmän esille nostamiin toimenpiteisiin varataan ensi vuoden talousarvioon tarvittavat määrärahat. Toimenpiteen ovat osittain verrattain pieniä ja osa niistä on jo tehty, kuten Karvoskylän kappelin portaiden huoltotyö.

Seurakunnan muistolehtohanke etenee. Kirkkoneuvosto hyväksyi muistolehdon rakenne- ja rakennusfysiikkasuunnittelijan, geosuunnittelijan sekä sähkösuunnittelijan.

 

23.10.2023 20.54