Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 27.11.2023

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa. Neuvosto on ollut kuluvana vuonna aktiivinen, sillä kokous oli järjestyksessään jo neljästoista, ja käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 201.

Kirkkoneuvosto hyväksyi henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2024. Koulutukseen on varattu aiempia vuosia enemmän varoja, ja henkilöstöä on rohkaistu ylläpitämään osaamistaan.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Nivalan Isännöinti- ja Kiinteistötaito Oy:n tarjouksen koskien hautausmaita, seurakuntakodin ja Vinnurvan leirikeskuksen alueiden kunnossapitoa.

Hautausmaksut (mm. hautojen avaaminen ja peittäminen) nousevat johtuen yleisestä kustannustason noususta. Seurakunta ostaa palvelut ulkopuoliselta yrittäjältä.

Kirkkoneuvosto hyväksyi ja lähetti edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ensi vuoden toimintasuunnitelmat ja talousarvion. Talousarviossa ei oleteta tapahtuvan suuria muutoksia verotuloihin vuonna 2024. Henkilöstökuluissa ja hankinnoissa on otettu huomioon kustannuksia kohottavat tekijät, kuten yleiskorotukset sekä yleinen kustannusten nousu. Maksutuottoihin ennakoidaan tulevan pientä luonnollista laskua, ja puunmyynnistä tuleva tuotto pohjautuu metsänhoitoyhdistyksen tekemään metsäsuunnitelmaan. Kirkkovaltuusto kokoontuu 11. joulukuuta asian äärelle.

Kirkkoneuvosto valitsi nuorisotyönohjaajan virkaan Anni Vihriälän. Hän aloittaa virassa 1.1.2024.

Kirkkoneuvosto sai tiedoksi Anu Raution irtisanoutumisen kanttorin virasta siten, että hänen viimeinen työpäivänsä on 6.12.2023. Aiemmin hänelle on myönnetty virkavapautta 29.2.2024 asti. Kanttorin virka laitettiin välittömästi auki siten, että haku päättyy vuoden lopussa ja uusi viranhaltija aloittaa 1.3.2024 alkaen.

Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkokolehtien kohteet alkuvuodelle 2024.

 

30.11.2023 13.03