Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokoustiedote 11.12.2023

 

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden kuudenteen ja viimeiseen kokoukseensa.

Kirkkovaltuusto vahvisti seurakunnan hallintosäännön ja taloussäännön. Päivittäminen on tullut seurakunnissa ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun uusi kirkkolaki tuli voimaan heinäkuun alussa. Myös talouspäällikön johtosääntöä päivitettiin.

Kirkkovaltuusto hyväksyi ensi vuodelle laaditun talousarvion ja toimintasuunnitelman, sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosien 2025-2026 osalta. Valtuusto sai tiedokseen ajankohtaisia lukuja seurakunnan taloudesta. Verotulokertymä näyttäytyi positiivisena.

Kokouksen lopuksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Irja Erkkilä kiitti kaikkia seurakunnan luottamushenkilöitä, seurakunnan työntekijöitä ja kaikkia seurakunnan vapaaehtoisia heidän panoksestaan seurakunnan hyväksi.

Lisätietoja:

Kirkkoherra Sanna Jukkola sanna.jukkola@evl.fi puh. 040 532 55 77

Talouspäällikkö Anita Piiponniemi anita.piiponniemi@evl.fi puh. 0400 59 56 89

11.12.2023 19.42