Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 14.3.2024 ja 18.3.2024

TIEDOTE KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSISTA 14.3.2024 JA 18.3.2024

Kirkkoneuvosto kokoontui 14.3. rakennustoimikunnan valmisteleman muistolehtohankkeen suunnitelmien äärelle. Jo aiemmin kirkkovaltuusto on määritellyt muistolehdon paikaksi kirkon edessä olevan nurmialueen. Hankeen suunnitelmia ja kustannusarvioita olivat esittelemässä rakennuttajakonsultti Matti Antikainen Rimako Oy:stä ja pääsuunnittelija, arkkitehti Tapani Kaukoniemi Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:stä sekä rakennustoimikunnan puheenjohtaja Ritva Nuorala.

Luonnoksia on suunnittelun aikana ollut useita, ja nyt kirkkoneuvostolle esitelty oli toteutukseltaan ja kustannusarvioltaan sellainen, että rakennustoimikunta katsoi voivansa viedä asiaa kirkkoneuvoston tarkasteltavaksi. Muistolehdon kustannusarvio on 765 000 euroa.

Hankkeen esittelyn ja hyvän keskustelun jälkeen kirkkoneuvoston varajäsen Erkki Tölli teki vastaesityksen, minkä mukaan hanke siirretään vuoteen 2025 ja lähetetään edelleen rakennustoimikunnan valmisteluun. Töllin tekemä vastaesitys voitti alkuperäisen esityksen luvuin 6-3.

Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen rakennustoimikunta kokoontui 16.3. Sen näkemyksen mukaan kirkkovaltuuston määrittelemä paikka kirkon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa kustannuksia. Tavoitteena on saada suhteellisen avoimelle paikalle suojaavia rakenteita, kuten kasvillisuutta ja kivirakentamista. Suunnitelman kustannusarvio perustuu näihin.

Kirkkoneuvosto kokoontui 18.3. Tässä kokouksessa hyväksyttiin rakennustoimikunnan esitys kirkkoneuvostolle hankkeen asettamista lepotilaan (ns. hold-tila). Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle myös, että hankeen osalta tehdään päätöksiä viimeistään vuoden 2026 syksyllä. Kirkkovaltuuston päätöksellä hanke voidaan käynnistää aiemminkin.

Kokous käsitteli myös vuoden 2023 tilinpäätöksen ja sai tiedokseen toiminnasta kootun vuosikertomuksen. Tilikauden ylijäämä on 798 734, 82 euroa. Tulos koostuu ennakoitua suuremmista verotuloista (2 307 197,16e) ja valtionrahoituksesta (210 764,04 euroa). Ylijäämään vaikuttaa myös yksityisen henkilön seurakunnalle osoittama testamentti, joka on arvoltaan lähes 400 000 euroa. Tilinpäätös lähetettiin edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Seurakunnan maksuvalmius vuoden lopussa oli 219 päivää. Lainaa (kirkon peruskorjauksesta) seurakunnalla oli vuoden vaihtuessa 1 989 795,08 euroa. Nivalan seurakunnan taloudellinen tilanne on ollut viime vuodet vakaa.

Kirkkoneuvosto käsitteli seurakuntamestari Seppo Jukkolan anomuksen kokemuslisästä. Kirkkoherra Sanna Jukkola jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi, ja puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Yrjö Muilu. Kirkkoneuvosto myönsi Helena Korkeakoskelle työvapaata puoleksi vuodeksi siten, että vapaa alkaa 1.5.2024 ja päättyy 31.10.2024.

Kirkkoneuvosto päivitti arkistotoimen johtosäännön ajan tasalle ja hyväksyi diakoniatyön mallijohtosäännön. Kirkkoneuvosto kutsui kirkkovaltuuston koolle. Valtuusto kokoontuu heti pääsiäisen jälkeen 2. huhtikuuta.

Lisätietoja:

Kirkkoherra Sanna Jukkola sanna.jukkola@evl.fi  puh. 040 532 55 77

Talouspäällikkö Anita Piiponniemi anita.piiponniemi@evl.fi @evl.fi puh. 0400 59 56 89

18.3.2024 21.09