Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 8.4.2024

Kirkkoneuvosto kokoontui maanantaina kokoukseen. Neuvosto sai mm. tiedokseen Uuden hautausmaan salaojitushankkeen tilannekatsauksen. Urakoitsijaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Kuljetusliike Pentti Äijälä Oy. Hanke käynnistyy kesällä 2024 urakoitsijan aikataulujen mukaan ja se ajoitetaan mahdollisimman kuivaan ajankohtaan. Hanke pyritään hoitamaan siten, ettei siitä koidu haittaa seurakunnan hautaustoiminnalle. Työmaa-alueen hautakiviä voidaan kuitenkin joutua siirtämään hetkellisesti varastotiloihin. Näistä tullaan ilmoittamaan etukäteen asianosaisille, ja siirtotyö tapahtuu seurakunnan toimesta varastointitilaan ja takaisin. Urakan yhteydessä tehdään mahdollisesti puunkaatoja. Kaadettava puusto tullaan merkitsemään ennalta. Hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii Seppo Hihnala Maveplan Oy:sta. Salaojahankkeelle varattu investointimääräraha on 240 000 euroa.

Seurakunnan kesätyöntekijöiksi on valittu Miska Parttimaa ja Lauri Hintsala. Heidän tehtävänään tulevana kesänä on huolehtia kesäaikana kirkkomaan nurmikonleikkuusta ja tiekirkkona toimivan Nivalan Pyhän sydämen esittelystä.

Kirkkoneuvosto sai tiedokseen Nivalan Isännöinti- ja kiinteistötaito Oy:n kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen nurmikonleikkuusta, hiekotuksesta ja lumityöpalveluista kaudelle 2024.

Kirkkoneuvosto sai tiedokseen Vilkunanojan kaivuutöiden tilanteen. Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja:

Kirkkoherra Sanna Jukkola sanna.jukkola@evl.fi  puh. 040 532 55 77

Talouspäällikkö Anita Piiponniemi anita.piiponniemi@evl.fi @evl.fi puh. 0400 59 56 89

9.4.2024 08.46