Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokoustiedote 6.5.2024

Kirkkovaltuusto kokoontui käsittelemään vuoden 2023 tilinpäätöstä ja vuosikertomusta. Vuonna 2023 seurakunnan ylijäämä oli 798 734, 82 euroa. Seurakunnan maksuvalmius vuoden lopussa oli 219 päivää. Kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja päätti siirtää ylijäämän edellisten vuosien yli/alijäämätilille. Seurakunnan tilinpäätös sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Sen ylijäämä vuodelta 2023 oli 2 144, 88 euroa, minkä kirkkovaltuusto hyväksyi ja päätti siirtää edellisten vuosien yli/alijäämätilille. Nivalan seurakunnan talous on ollut viime vuodet vakaa.

Vuosikertomuksesta käy ilmi, että seurakunnan toiminta vuonna 2023 oli strategian ohjaamaa. Vuosikertomuksesta nousee vahvan perustyön ohella esiin Nivalan Pyhän sydämen kirkon 220-vuotisjuhla ja siihen liittyvä kirjahanke. Kyseessä oli ensimmäinen Nivalan kirkosta tehty historiikki. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Irja Erkkilä kiitti kaikkien luottamushenkilöiden puolesta seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia panoksestaan kotiseurakunnan hyväksi.

Kirkkovaltuusto päätti, että muistolehtohanke etenee jo aiemmin kirkkovaltuuston hyväksymälle paikalle kirkon välittömään läheisyyteen. Muistolehtohanke on puhututtanut sen kustannusarvion osalta kirkkovaltuutettuja, ja edellisessä kokouksessa asia jätettiinkin pöydälle. Asiasta käytiin rakentavaa keskustelua, ja muistolehdon paikasta äänestettiin. Alkuperäinen paikka sai 15 valtuutetun kannatuksen, kun vastaesityksenä esitetty Uuden hautausmaan alue sai seitsemän valtuutetun kannatuksen. Yksi valtuutetuista äänesti tyhjää. Hanketta lähdetään edistämään välittömästi, ja toiveena on, että se toteutuu vuoden 2025 aikana.

Lisätietoja:

Kirkkoherra Sanna Jukkola sanna.jukkola@evl.fi  puh. 040 532 55 77

Talouspäällikkö Anita Piiponniemi anita.piiponniemi@evl.fi @evl.fi puh. 0400 59 56 89

6.5.2024 21.00