Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 20.5.2024

Kirkkoneuvosto kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseensa. Kirkkoneuvosto julisti avoimeksi seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran siten, että hakuaika päättyy 28.6. Tavoitteena on, että virkaan valittu voisi aloittaa työssään 26.8. tai sopimuksen mukaan.

Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkokolehtikohteen loppuvuoden osalta. Seurakunnan edustajiksi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen kirkkoneuvosto valitsi lähetystyön vastuuryhmän esityksen mukaisesti Irma Haikolan ja Marja Ruotsalaisen.

Kirkkoneuvosto hyväksyi diakoniatyöntekijä Marjut Parkkilan anomuksen osa-aikaisesta työstä (60%) 25.1. 2026 asti.

Kirkkoneuvosto hyväksyi kolmen uuden roskakatoksen hankinnan Uudelle hautausmaalle. Katokset hankitaan Veistämö Kortesniemi Oy:ltä ja asennus ajoitetaan hautausmaan salaojaremontin yhteyteen loppukesään.

Seurakunnat on velvoitettu valitsemaan julkisoikeudellisille saataville perintätoimiston. Kirkkoneuvosto valitsi perintätoimistokseen Intrumin.

20.5.2024 20.28