Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 24.11.2020

24.11.2020 21.10

TIEDOTE NIVALAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSESTA 24.11.2020

 

Kirkkoneuvosto kokoontui käsittelemään talousarvion vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023. Suunnitelmat lähetettiin edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja hyväksyttäväksi. Kirkkovaltuusto kokoontuu 15.12.2020.

Kirkkoneuvosto sai tietoonsa kiinteistötarkastuksen huomiot ja päätti ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Kiinteistötarkastuskierroksella ei ilmennyt isoja remonttitarpeita.

Kirkkoneuvosto nimesi eläkkeelle 1.4.2021 siirtyvän talouspäällikön tilalle Nivalan Työpajasäätiön hallintoneuvostoon tulevan talouspäällikkö Anita Piiponniemen. Kirkkoneuvosto päätti myös, että Piiponniemi toimii talouspäällikön sijaisena tämän pitäessä lomiaan ennen eläkkeelle jäämistään.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Tili- ja Kiinteistöpalvelu Korpi Oy:n tekemän tarjouksen seurakunnan nurmikonleikkuista vuodelle 2021. Sovittu summa kyseiselle kasvukaudelle on 27 600e (sis. alv).

Kirkkoneuvosto hyväksyi Teuvo Harjun pyynnön erota seurakunnan tiedotustyöryhmästä. Harjun tilalle valittiin vuoden 2021 alusta alkaen Elisa Kujala.

Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi kolehtisuunnitelman vuoden 2021 ensimmäiselle puoliskolle.

Koska kyseessä oli kirkkoneuvoston viimeinen kokous vuodelle 2020, tehtiin myös liuta esityksiä kirkkovaltuuston vuoden 2021 ensimmäiselle kokoukselle. Kyseisessä kokouksessa valitaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kokousten sihteeri vuosille 2022-2023. Kirkkovaltuusto kokoontuu järjestäytymään toimikautensa jälkimmäiselle puoliskolle 12.1.2021.

                                                                                                                                                                                                               

Lisätietoja

Kirkkoherra Sanna Jukkola sanna.jukkola@evl.fi  puh. 040 532 55 77

Talouspäällikkö Annikki Klemola annikki.klemola@evl.fi  puh. 0400 59 56 89