Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 2.2.2021

2.2.2021 20.15

TIEDOTE/ NIVALAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2.2.2021

Nivalan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Kirkkoneuvosto merkitsi tietoon saatetuksi diakonissa Terttu Järviluoman irtisanoutumisen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kirkkoneuvosto julisti viran auki siten, että virkaan valittava työntekijä aloittaa 1.4.2021. Asiasta äänestettiin, sillä kirkkoneuvoston jäsen Hilkka Koskenkorva teki vastaesityksen siitä, että työtä hoidettaisiin sijaisjärjestelyin syyskuun loppuun saakka. Koskenkorvan vastaesitystä kannattivat Sampo Ylikoski ja Eila Kiviniemi. Muut kirkkoneuvoston jäsenet eli Paula Tölli, Hannes Ohtamaa, Jarmo Vuolteenaho, Alli Aitto-oja, Ritva Nuorala ja pj Sanna Jukkola kannattivat talouspäällikön esitystä, mikä voitti luvuin 6-3. Hilkka Koskenkorva jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kirkkoneuvosto merkitsi tietoon saatetuksi nuorisotyönohjaajien Johanna Kivinimen ja Jussi Louhimaan irtisanoutumiset. Kiviniemi on ollut opinto- ja virkavapaalla elokuusta 2018 lähtien. Louhimaa on siirtynyt toisiin työtehtäviin viime lokakuussa. Työt on järjestelty väliaikaisesti siten, että heinäkuun loppuun asti seurakunnan varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyötä tekevät Sanna Heinineva ja Krista Hakkarainen. Kirkkoneuvosto antoi kasvatustyön johtokunnalle tehtäväksi pohtia suunniteltujen muutosten vaikutuksia seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön. Virkajärjestelyihin palataan kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa.

Kirkkoneuvosto puolsi seurakuntapastori Marjo Parttimaan virkavapausanomusta 50% seurakuntapastorin virasta ajalla 1.4.-30.9.2021. Parttimaan virkavapauden aikana seurakunta käyttää tarvittaessa ns. keikkapappeja.

Uuden hautausmaan ja Karvoskylän hautausmaan uusilla osilla on käytössä hautakivien alla ns. jaluskivet. Näiden hintoja tarkistetaan 1.4.2021 alkaen siten, että jaluskiven hinta on 200 euroa kappaleelta.

Vinnurvan rantasaunan kysyntä on kasvanut avantouimareiden saunavuorojen ollessa koronarajoitusten takia tauolla. Kirkkoneuvosto määritteli hinnaksi rantasaunan vuokralle 59 euroa/ lämmityskerta. Mikäli rantasaunaa vuokrataan leirikeskuksen päärakennuksen vuokraamisen yhteydessä, on hinta 25 euroa/ lämmityskerta.

Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskus on luopunut kameratallentimesta Ylivieskan seurakunnan palvelintiloissa. Tämän seurauksena seurakunnan tulee solmia uusi sopimus asian järjestämisestä. Jatkossa palvelu ostetaan Viria Security Oy:ltä.

Kirkkoneuvosto valitsi edustajat rovastikunnallisiin toimikuntiin vuosille 2021-2022. Toimikunnan kokoontuvat 2-3 kertaa vuosittain. Diakoniatoimikuntaan valittiin Marjut Parkkila, ja hänen varalle valittiin toinen diakoniatyöntekijä. Kasvatustoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin Sanna Heinineva, ja hänen varalleen kasvatustyön pappi Aleksi Päkkilä. Lähetystoimikuntaan valittiin Sanna Jukkola.

Nivalan seurakunnan ja Kokkolan seurakuntayhtymän välinen sopimus tietosuojavastaavasta päättyy helmikuun lopussa. Kirkkoneuvosto päätti ostaa jatkossa kyseisen palvelun Oulun seurakuntayhtymältä. Sopimus astuu voimaan 1.3.2021 ja on voimassa toistaiseksi.

Kirkkoneuvosto nimesi lähetystyön johtokunnan esityksen mukaisesti seurakunnan nimikkolähetiksi ylivieskalaisen Ilkka Revon. Repo toimii Suomen Lähetysseuran palveluksessa ja hänen työkenttänään on Namibia. Nimikkosopimuksen uudistaminen tuli ajankohtaiseksi, kun edellisten nimikkolähettien Iina Matikaisen ja Jukka Hautalan työsuhde Suomen Lähetysseuran kanssa päättyi. Seurakunnan nimikkolähetteinä toimii Revon lisäksi myös Pia ja Mikko Pyhtilä. Lisäksi seurakunnan nimikkolähetteinä on Kansanlähetyksen kautta perhe, joka työskentelee Aasiassa.

Ennen kokousta kirkkoneuvosto tutustui lastenohjaajien ja nuorisotyönohjaajien työhön. Työntekijöiden haastattelut jatkuvat läpi vuoden siten, että kaikki työalat ovat vuorollaan kertomassa arkisesta työstään päättäjille.


Lisätietoja

Kirkkoherra Sanna Jukkola sanna.jukkola@evl.fi  puh. 040 532 55 77

Talouspäällikkö Annikki Klemola annikki.klemola@evl.fi  puh. 0400 59 56 89