Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 16.3.2021

17.3.2021 11.12

Nivalan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa. Vaikka edellisenä päivänä oli tullut voimaan mahdollisuus järjestää myös seurakunnan kokoukset etäkokouksina, pidettiin illan kokous isossa salissa. Syy tähän oli mm. se, että samalla kirkkoneuvosto saatteli seurakunnan pitkäaikaisen talouspäällikön Annikki Klemola eläkkeelle. Häntä muistettiin mm. kukkasin ja seurakuntatyön kultaisella ansiomerkillä.

Kirkkoneuvoston kokouksen asialista oli pitkä. Kokous päätti mm. siitä, että jatkossa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esityslistat julkaistaan ennen kokouksia seurakunnan kotisivuilla. Tähän asti julkisena on ollut pelkästään kokouskutsu, mistä käsiteltävät asiat ovat käyneet ilmi. Asia on nyt mahdollinen, kun seurakunta on siirtynyt käyttämään Lukkari-pohjaisia, kirkon yhteisiä kotisivuja. Uusi käytäntö lisää päätöksenteon avoimuutta, mikä on tärkeä asia seurakunnan toiminnassa.

Rahavarojen ja arvopapereiden tarkistajiksi vuosille 2021-2022 valittiin Hilkka Koskenkorva ja Sampo Ylikoski. He toimivat samassa tehtävässä myös vuosina 2019-2020.

Kirkkoneuvosto kävi läpi seurakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020. Verotuloja ja valtionrahoitusta seurakunnalle kertyi yhteensä 2 201 666, 96 euroa. Kirkollisveron tuotto oli 1 994 246, 96 euroa, eli 0.19 % enemmän edellisvuoteen verrattuna. Valtionrahoituksen osuus oli 207 420, 00 euroa. Se on 0,7 % enemmän kuin edellisvuonna. Kertomusvuonna kirkollisveroprosentti oli 1, 75 %.

Kertomusvuonna seurakunnan rahavarat vähenivät 940 939, 66 euroa. Seurakunnassa toteutettiin kirkon peruskorjauksen II-vaihe, mitä varten ei otettu lisälainoitusta. Kertomusvuonna Nivalan seurakunnan tilinpäätös on ylijäämäinen 226 228, 06 euroa. Ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.

Toimintakertomuksesta käy ilmi, että seurakunnan toiminta haki uusia muotoja sekä kirkon remontin että maailmaa ravistelleen koronapandemian vuoksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja jätti ne tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kirkkoneuvosto hyväksyi hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja jätti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Hautainhoitorahaston toimintatuotot ovat 33 507, 34 euroa ja toimintakulut 33 500, 54 euroa. Ylijäämä 36, 97 euroa siirretään edellisten vuosien yli- / alijäämätilille.

Kirkkoneuvosto teki valmisteltuja ja suunniteltuja järjestelyjä seurakunnan kasvatustyössä. Lapsityöstä vastaava nuorisotyöntekijä Sanna Heinineva siirrettiin nuorisotyönohjaajan virkaan, jonka vastuualue on nuorisotyö ja rippikoulutyö. Heinineva on hoitanut kyseistä virkaa 1.8.2020 alkaen. Samalla kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että lapsityöstä vastaava nuoristyönohjaajan virka lakkautetaan. Edelleen kirkkoneuvosto päätti julistaa avoimeksi toisen nuorisotyönohjaajan viran siten, että virkaan valittu voi aloittaa tehtävässään 1.8.2021. Parhaillaan kyseistä varhaisnuorisotyöhön painottuvaa työtä hoitaa sijaisena Krista Hakkarainen 31.7.2021 asti. Jatkossa seurakunnan kasvatustyössä on siis kaksi nuorisotyönohjaajaa.

Kirkkoneuvosto päätti aloittaa TUTA -menettelyn (yhteistoimintamenettely työvoiman käytön vähenemiseen liittyvissä tilanteissa) kirkkoherranviraston töiden osalta. Syynä tähän on seurakunnan siirtyminen Oulun aluekeskusrekisterin jäseneksi 1.10.2021. Kaikkien evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tulee olla keskusrekisterin jäseniä vuoden 2022 alussa.

Kirkkoneuvosto keskusteli myös koronapandemian vaikutuksista seurakunnan työhön. Kirkkoneuvosto toivoi lisätietoja, ja uusi kokous asian parissa päätettiinkin pitää jo ensi viikon torstaina.

Kirkkoneuvosto valitsi seurakuntaan diakonianviranhaltijan. Virkaan haki yhteensä kolme henkilöä, jotka kaikki haastateltiin. Haastattelutyöryhmä esitti kirkkoneuvostolle, että virkaan valitaan pätevyyteen ja haastattelussa esiin tulleeseen kokonaisarvioon perustuen Jyväskylän seurakunnan Säynätsalon alueseurakunnan diakoni Paula Kiviranta. Varalle valittiin sijaisuutta parhaillaan hoitava Johanna Hietala.

Seurakunnan uusi strategia on päivitetty. Se tähyilee aina vuoteen 2026 asti. Työryhmä on työstänyt työntekijöiden, johtokuntien, kirkkovaltuuston ja nuorten ajatuksia, ja linjannut strategian yhdelle A4-sivulle. Nuorisotyönohjaaja Sanna Heinineva on visualisoinnut strategia kuvaksi. Seurakunnan perustehtävänä on rohkaista kaikkia ihmisiä luottamaan Jumalaan ja välittämään toisista. Seurakunnan arvot ovat kirkon arvot: usko, toivo ja rakkaus. Visioon on kirjattu seuraavaa: kutsumme rohkeasti kaikkia ihmisiä mukaamme ja kohtaamme heitä arvostavasti elämän eri tilanteissa. Strategiaan on kirjattu viisi konkreettista tavoitetta, ja niihin on liitetty esimerkit. Tavoitteet ovat seuraavat: pidämme ovia auki säännöllisesti, lisäämme yhteisöllisyyttä kutsumalla yhteiseen pöytään, tuemme kotien kristillistä kasvatusta, mahdollistamme yhteistoiminnan ihmisten ja yhteisöjen välillä sekä kunnioitamme luomakuntaa huomioimalla vastuumme viljelijöinä ja varjelijoina. Seuraavaksi strategia etenee kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Tavoitteena on jalkauttaa strategia toimintaan ja saada siitä tukea aina seuraavan toimintavuoden suunnitteluun ja edellisen tarkasteluun.

Kirkkoneuvosto käsitteli Nivala-Seura ry:n / Lakeuden helmet -hankkeen lupapyyntöä saada kiinnittää seurakunnan hallussa oleville muistomerkeille QR-koodit sekä tuoda hautausmaille laatikot, missä säilytetään hautausmaaesittelyjä. Hautausmaakierrokset ovat suosittuja, ja kyseiset toimenpiteet mahdollistavat tutustumisen omatoimisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi lupapyynnön ja samalla velvoitti Nivala-Seura ry:tä vastaamaan sekä koodien että laatikoiden huollosta.

Tiedoksi tuotavissa asioissa kerrottiin mm. JEDU:n lehtori Soili Juolan tekemästä alttariliinalahjoituksesta. Kyseessä on musta alttariliina, mitä käytetään pitkäperjantaisin.

Ennen kokousta kirkkoneuvosto tutustui diakoniatyöntekijöiden sekä seurakuntamestareiden työhön. Työntekijöiden haastattelut jatkuvat läpi vuoden siten, että kaikki työalat ovat vuorollaan kertomassa arkisesta työstään kirkkoneuvoston jäsenille. Seuraavaksi vuorossa ovat keittiötyöntekijät ja siivoojat.

Lisätietoja

Kirkkoherra Sanna Jukkola sanna.jukkola@evl.fi  puh. 040 532 55 77

Talouspäällikkö Annikki Klemola annikki.klemola@evl.fi  puh. 0400 59 56 89,

1.4.2021 alkaen Anita Piiponniemi anita.piiponniemi@evl.fi puh. 0400 59 56 89