Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 25.3.2021

26.3.2021 10.42

 

Nivalan seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui torstai-iltana. Kokous lähetti vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkistuksen jälkeen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto kokoontuu 27.4. 2021.

Kirkkoneuvosto keskusteli korona-ajan vaikutuksista seurakunnan toimintaan. Seurakuntien tekemä työ kansakunnan kriisinkestävyyden tukijana on laajalti tunnustettua, eikä koronatilanne ole kirkon piirissä juurikaan aiheuttanut lomautuksia. Pohjois-Pohjanmaata koskevat kireät kokoontumisrajoitukset ovat kuitenkin aiheuttaneet tilaisuuksien vähenemisen. Kirkkoneuvosto päätti talouspäällikön päätösesityksen mukaisesti, että lomautusilmoitus annetaan koskien keittiötyötä 12.4. alkaen korkeintaan 90 vuorokauden ajaksi. Ensisijaisesti suositellaan vuosilomien ja lomarahavapaiden käyttöä. Kirkkoneuvosto päätti tuta-menettelyn (yhteistoimintamenettely työvoiman käytön vähenemiseen liittyvissä tilanteissa) seurakunnan seurakuntamestareiden ja pappien osalta. Heidän työ nähdään välttämättömänä osana seurakunnan työtä kaikissa olosuhteissa. Muun henkilökunnan osalta tuta-tilanne säilyy avoimena siten, että rajoitusten vaikutuksia työhön seurataan edelleen.

Kirkkoneuvosto sai tiedoksi, ettei diakonin virkaan edellisessä kokouksessa valittu Paula Kiviranta ota virkaa vastaan. Varalle on valittu Johanna Hietala, joka tekee parhaillaan seurakunnassa diakoniatyön sijaisuutta. Hietala aloittaa virassa 1.4. 2021.