Uutislistaukseen

Strategia_kuva_sannaheinineva.png

Kirkkovaltuuston kokoustiedote 27.4.2021

27.4.2021 19.26

Nivalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa. Kokous järjestettiin Nivalan kirkossa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020. Verotuloja ja valtionrahoitusta seurakunnalle kertyi yhteensä 2 201 666, 96 euroa. Kirkollisveron tuotto oli 1 994 246, 96 euroa, eli 0.19 % enemmän edellisvuoteen verrattuna. Valtionrahoituksen osuus oli 207 420, 00 euroa. Se on 0,7 % enemmän kuin edellisvuonna. Kertomusvuonna kirkollisveroprosentti oli 1, 75 %.

Kertomusvuonna seurakunnan rahavarat vähenivät 940 939, 66 euroa. Seurakunnassa toteutettiin kirkon peruskorjauksen II-vaihe, mitä varten ei otettu lisälainoitusta. Kertomusvuonna Nivalan seurakunnan tilinpäätös on ylijäämäinen 226 228, 06 euroa. Ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.

Toimintakertomuksesta käy ilmi, että seurakunnan toiminta haki uusia muotoja sekä kirkon remontin että maailmaa ravistelleen koronapandemian vuoksi. Monin paikoin tehtiin digiloikkia, esim. jumalanpalvelusten striimauksissa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2020. Hautainhoitorahaston toimintatuotot ovat 33 507, 34 euroa ja toimintakulut 33 500, 54 euroa. Ylijäämä 36, 97 euroa siirretään edellisten vuosien yli- / alijäämätilille.

Kirkkovaltuusto lakkautti kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti yhden seurakunnan kolmesta nuorisotyöntekijän vierasta. Kyseiseen virkaan on kuulunut mm. lastenohjaajien lähiesimiehen tehtävät. Jatkossa seurakunnan nuorisotyötä tehdään kahden viranhaltijan voimin. Toisessa virassa on Sanna Heinineva, ja toiseen virkaan haetaan parhaillaan tekijää. Työ alkaa 1.8. Virkaa hoitaa siihen asti sijaisena Krista Hakkarainen.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan päivitetyt strategian. Se tähyilee aina vuoteen 2026 asti. Työryhmä on työstänyt työntekijöiden, johtokuntien, kirkkovaltuuston ja nuorten ajatuksia, ja linjannut strategian yhdelle A4-sivulle. Nuorisotyönohjaaja Sanna Heinineva on visualisoinnut strategia kuvaksi. Seurakunnan perustehtävänä on rohkaista kaikkia ihmisiä luottamaan Jumalaan ja välittämään toisista. Seurakunnan arvot ovat kirkon arvot: usko, toivo ja rakkaus. Visioon on kirjattu seuraavaa: kutsumme rohkeasti kaikkia ihmisiä mukaamme ja kohtaamme heitä arvostavasti elämän eri tilanteissa. Strategiaan on kirjattu viisi konkreettista tavoitetta, ja niihin on liitetty esimerkit. Tavoitteet ovat seuraavat: pidämme ovia auki säännöllisesti, lisäämme yhteisöllisyyttä kutsumalla yhteiseen pöytään, tuemme kotien kristillistä kasvatusta, mahdollistamme yhteistoiminnan ihmisten ja yhteisöjen välillä sekä kunnioitamme luomakuntaa huomioimalla vastuumme viljelijöinä ja varjelijoina. Tavoitteena on jalkauttaa strategia toimintaan ja saada siitä tukea aina seuraavan toimintavuoden suunnitteluun ja edellisen tarkasteluun.