Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 7.9.2021

7.9.2021 20.34

 

Kirkkoneuvosto kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseensa. Kirkkoneuvosto määritteli tulevan vuoden talousarvion raamit. Palkkojen korotuksen arvellaan vuonna 2022 olevan 2 %, ja verotulojen ennakoidaan laskevan 1,1 % vuoden 2020 kassakertymästä. Toimintakuluihin ei ole tulossa supistuksia.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2022 veroprosentin pysyvän ennallaan (1,75 %). Kirkkovaltuusto kokoontuu 26. lokakuuta päättämään asian.

Kirkkoneuvosto nimesi työryhmän valmistelemaan uutta kiinteistöstrategiaa, joka tehdään vuosille 2022-2026. Työryhmään valittiin talouspäällikön ja kirkkoherran lisäksi Juha Mäkinen, Ossi Murtoperä, Yrjö Muilu ja Eero Saviluoto.

Seurakunnan taloussuunnitelmavuosille 2022-2023 on kirjattu uurnalehdon suunnittelutyö. Tätä varten kirkkoneuvosto nimesi työryhmän, johon nimettiin talouspäällikön ja kirkkoherran lisäksi Ulla-Maija Välikangas, Ritva Nuorala, Anne Haikara, Heidi Ojala ja Hannes Ohtamaa. Työryhmä aloittaa valmistelutyön ensi vuonna.

Seurakunnan ympäristötyöryhmään nimettiin jäseneksi nuorisotyöntekijä Sanna Heinineva.

Nivalan seurakunta lähtee mukaan Diakonia-ammattikorkeakoulun pitkittäishankkeeseen. Tutkimuksen tarkoituksena on koota usean vuoden ajalta tietoa erilaisten seurakuntien elämästä, toimintaympäristöstä, toiminnan muutossuunnista ja merkityksistä. Tutkimuksella tarkastellaan seurakuntien toimintakulttuurin ja toimintatapojen muutosta, seurakunnan toimintaan kohdistuvia odotuksia, seurakunnassa vallitsevia asenteita ja ajatustapoja sekä tehdään näkyväksi kehitystrendien taustalla olevia tekijöitä. Ensimmäinen aineistonkeruu toteutuu vuonna 2022 työntekijöiden ja seurakuntalaisten haastatteluilla ja jatkuu pääosin kahden vuoden välein.  Tutkimuksesta ei koidu seurakunnalle kustannuksia. Pitkittäistutkimuksella seurakunta saa parhaimmillaan hyvää tietoa oman toiminnan suunnittelun tueksi. Kyseinen hanke sopii hyvin seurakunnan hiljattain valmistuneen uuden strategian henkeen.

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnalle etätyötä koskevat pelisäännöt. Asiakokonaisuus liittyy osana työterveyshuollon kanssa tehtyä työhyvinvoinnin toimintasuunnitelmaa.

Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2022 rippikouluryhmien ryhmäkoot. Rippikoulutyö uuden ikäluokan (s. 2007) kanssa alkaa jo tulevana viikonloppuna. Ikäluokkaan kuuluu 164 seurakunnan jäsentä, ja heille on tarjottu mahdollisuus suorittaa rippikoulu omassa seurakunnassa leirimuotoisena tai pienryhmässä. Vinnurvan leirikeskuksessa järjestetään rippikoululeiri hiihtolomaviikolla. Kesällä 2022 järjestetään kolme leiriä.

Lisätietoja

Kirkkoherra Sanna Jukkola sanna.jukkola@evl.fi  puh. 040 532 55 77

Talouspäällikkö Anita Piiponniemi anita.piiponniemi@evl.fi puh. 0400 59 56 89