Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 23.11.2021

23.11.2021 20.53

Kirkkoneuvosto kokoontui käsittelemään talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024. Suunnitelmissa on huomioitu seurakunnan uusi strategia. Suunnitelmat lähetettiin edelleen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja hyväksyttäväksi. Kirkkovaltuusto kokoontuu 7.12.

Kirkkoneuvosto sai kuulla MHY Pyhä-kalan metsätalousinsinööri Arto Taskisen alustuksen seurakunnan metsäsuunnitelmasta. Suunnitelmat tähyävät aina vuoteen 2031 asti. Metsäsuunnitelma hyväksyttiin ja lähetettiin edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi.

Kirkkoneuvosto sai tietoonsa kiinteistötarkastuksen huomiot ja päätti ryhtyä niihin toimenpiteisiin, mitä kierrokselta nousi esiin.

Kasvatustyön johtokunta on esittänyt, että seurakunnan leiri- ja kerhomaksuja alennettaisiin vuoden 2022 alusta siten, että päiväkerhomaksu olisi jatkossa 30 euroa/ kausi (sisaralennus -50%), leirimaksu 7-14-vuotiaiden leireillä olisi 10 euroa/ päivä ja nuortenleireiltä (yli 15-vuotiailta) leirimaksut poistettaisiin kokonaan. Näillä toimenpiteillä halutaan lisätä kaikkien lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia seurakunnan toimintaan sekä lisätä remontoidun Vinnurvan leirikeskuksen käyttöä. Kirkkoneuvosto hyväksyi kasvatustyön johtokunnan esityksen.

Kirkkoneuvosto päätti ostaa hautainhoitopalvelut vuosina 2022-2024 Siljamaan puutarhalta. Samalla neuvosto vahvisti hautainhoitosopimusten hoitomaksut seuraavalla tavalla: 90 euroa (kahdella pääkukalla), 105 euroa (kolmella pääkukalla) ja 60 euroa (kastelumaksu).

Kirkkoneuvosto hyväksyi hautaustoimen maksujen yhdenmukaistamiset eri hautausmaiden osalta. Jatkossa arkkuhaudan avaaminen kaikilla hautausmailla maksaa 230 euroa ja peittäminen 170 euroa. Uurnahaudan osalta maksut ovat avaamisen ja peiton osalta 30 euroa. Muutokset tulevat voimaan ensi vuoden alusta.

Ennen kokousta kirkkoneuvosto tutustui seurakunnan pappien työhön. Kuluvan vuoden aikana kaikki työntekijät ovat vierailleet kirkkoneuvoston kokouksissa kertomassa omasta työstään.

                                                                                                                                                                                                                   

Lisätietoja

Kirkkoherra Sanna Jukkola sanna.jukkola@evl.fi  puh. 040 532 55 77

Talouspäällikkö Anita Piiponniemi anita.piiponniemi@evl.fi puh. 0400 59 56 89