Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokoustiedote 7.12.2021

7.12.2021 19.42

 

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024. Veroprosentti pysyy vuonna 2022 samana, kuin aiempina vuosina (1,75%). Verotuloja on arvioitu kertyvän 1 973 000 euroa. Valtionrahoituksen osalta arvio seuraavalle vuodelle on 205 000 euroa. Verotuksesta on arvioitu syntyvän 33 000 euron kulut. Kirkon keskusrahastomaksuja arvioidaan vuonna 2022 olevan noin 74 000 euroa. Vuonna 2022 tilikauden tulos on 1570 euroa ylijäämäinen.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2022-2031.

Kirkkovaltuusto sai tiedoksi kirkkoherran tekemän viranhaltijapäätöksen suunnitelmasta lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemisestä. Kyseinen päätös on seurausta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d §:n päätöksestä, jonka mukaan seurakuntien pitää tehdä kirjallinen suunnitelma loppuvuoden ajalle kiristyneen koronatilanteen johdosta.

                                                                                                                                                                                                                   

Lisätietoja

Kirkkoherra Sanna Jukkola sanna.jukkola@evl.fi  puh. 040 532 55 77

Talouspäällikkö Anita Piiponniemi anita.piiponniemi@evl.fi  puh. 0400 59 56 89