Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokoustiedote 14.12.2021

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa. Asialistalla oli kirkkovaltuuston vahvistettavaksi eteneviä asioita mm. sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Lisäksi kirkkoneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman vuoden 2022 alkupuoliskolle.

Peltomäen kiinteistöjen (Peltolan pappila ja kanttorila) osalta kirkkoneuvosto valtuutti talouspäällikön tekemään toimeksiantosopimuksen kiinteistövälittäjän kanssa. Myynnillä pyritään vähentämään seurakunnan kiinteistöihin kohdistuvia kuluja. Kiinteistökauppojen toteutuessa seurakunta etsii Peltolan pappilassa toimivalle lähetystyön kirpputorille korvaavat vuokratilat.

14.12.2021 19.27